Prosessutvikler Økonomi - Lørenskog

Publisert:
08.10.2018
Sted:
Lørenskog, Akershus
Kategori:
Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
For å støtte konsernets ambisiøse visjon er vi inne i en spennende endringsreise ved å forme en moderne, verdiskapende og effektiv økonomi- og regnskapsfunksjon. Vi fokuserer på å ha effektive prosesser, benytte automatiserte og digitale verktøy i en sentralisert og skalerbar organisering.

Ansvarsområde:
Som Prosessutvikler Økonomi skal du drive den prosessuelle og digitale agendaen i kompetansesenteret og sikre optimal systemutnyttelse i prosessene, inkludert hele verdikjeden. Videre er stillingen ansvarlig for å vedlikeholde og forbedre kjerneprosessene som også omfatter lønn, regnskap og økonomi i kompetansesenteret.

Du vil ha ansvar for å sikre kontinuerlig utvikling av en digital og fremtidsrettet regnskaps- og økonomifunksjon i Bertel O. Steen. Du vil i tett samarbeid med dyktige kollegaer på tvers av konsernet være en viktig bidragsyter i utviklingen av vårt fremtidig kompetansesenter! 

Stillingen vil rapportere til Leder Fag og Prosessutvikling.

Hovedoppgaver:
 • Ansvarlig for å drive de prosessuelle og den digitale agendaen i kompetansesenteret og verdikjeden
 • Sikre optimal systemutnyttelse og effektivitet i prosessene
 • Ansvarlig for aktivt fasilitere  og drive prosessforbedring i hele konsernet, herunder selskapene og organisasjonen inkludert, og sikre kontinuerlig utvikling i tråd med innmeldte og prioriterte ønsker
 • Ansvarlig for innholdsmessig forvaltning av styrings- og rapporteringssystemene
 • Forvalte eksisterende prosesser innen RPA og ServiceNow og aktivt søke muligheter for ytterligere prosessautomatisering
 • Være en proaktiv kravstiller til ny ERP-løsning/funksjonalitet
 • Sikre nødvendig vedlikehold av policyer og rutinebeskrivelser, og at prosessdokumentasjon er tilgjengelig
 • Delta i utviklingsprosjekter som representant fra kompetansesenteret
 • Være kontaktpunkt mot konsernets IT-funksjon (BITS)
 • Delta og være sparringspartner for linjeledelsen
Kvalifikasjoner:
 • Bachelor- eller mastergrad innen økonomi/administrasjon og/eller regnskap eller revisjon
 • God brukerkompetanse på relevante systemer, herunder større ERP-systemer, forsystemer og RPA
 • Erfaring med internkontrollprosjekter herunder kartlegging av internkontroll
 • Erfaring med prosjektledelse og implementering av prosesser og tiltak
 • Svært god kjennskap til bruk av teknologi for effektivisering av økonomi- og regnskapsprosessene i konsernet
 • Gjerne relevant IT-erfaring og/eller sterk interesse for å anvende teknologi i prosessarbeidet
 • Helhetlig forståelse for samhandling mellom økonomi- og teknologiprosesser
 • Erfaring med Leanprosesser og -arbeid
Personlige egenskaper:
 • Helhetlig forståelse for samhandlingen mellom økonomi-, regnskaps- og teknologiprosesser
 • God forretningsmessig forståelse
 • God til å kommunisere - relasjonsskapende og gode samarbeidsevner
 • Høy grad av gjennomføringsevne
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Proaktiv og endringsorientert
 • Iderik og tar initiativ
Vi tilbyr:
 • Være med på å forme morgendagens kompetansesenter
 • Selvstendig og sentral rolle innen kompetansesenteret
 • Fleksibel rolle med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli en del av et meget sterkt fagmiljø i et innovativt selskap
 • Du vil være i et selskap som ønsker å drive endringer og som har stor fokus på å utvikle sine ansatte
 • Konkurransedyktige betingelser og gode firmabilordninger

For ytterlig informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Finance Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / leif.thoring@dfind.no eller Senior Manager Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725 / orjan.gamst@dfind.no. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende og vi anbefaler derfor å søke så tidlig som mulig.
 

I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Vi skal bli Norges beste bilhus, og det skal vi klare innen utgangen av 2018 ved å ha; de mest fornøyde medarbeiderne, de mest fornøyde kundene og forhandlerne, maksimere vårt potensiale til våre merker og fornøyde eiere. Dette mener vi vil gi oss muligheter til å investere for fremtiden».

Bertel O. Steen har lange tradisjoner og har satt sitt preg på norsk samferdsel i over hundre år. Det skal vi fortsette med ved å ta posisjon i den store endringsreisen som skjer innen transport og mobilitet. Ved vår satsing på teknologi vil vi utvikle morgendagens bilhus og har som mål å ta en ledende rolle som leverandør av morgendagens mobilitetsløsninger. Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen forhandlervirksomhet, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

Selskapet har ca. 17 milliarder i omsetning og 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.