Økonomidirektør

Publisert:
15.02.2019
Sted:
Kristiansand, Vest-Agder
Kategori:
Helse og medisin | Service yrker
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
ASAP
Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og der du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana omsorg og assistanse.

Vi tror på Engasjement, Ansvar og Glede, og vi gir medarbeiderne våre frihet til å være den de er. Vi kombinerer den nære relasjonen til brukerne våre med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du. Vår økonomi- og regnskapsfunksjon er lokalisert i Kristiansand og Harstad. Lokalisering for vår kommende økonomidirektør vil være primært Kristiansand, sekundært Tønsberg/Lysaker.
Har du mye energi og deler verdiene våre? Vil du bidra som økonomidirektør til utviklingen av virksomheten vår?

Dette trenger vi:
Vi trenger en ansvarsfull og engasjert økonomidirektør som ønsker å hjelpe andre, som er glad i mennesker og har samfunnsfaglig forståelse. Som økonomidirektør må du jobbe bredt, og du har et overordnet ansvar for økonomiske og finansielle spørsmål i vår norske virksomhet. Dette innebærer blant annet ansvar for budsjett og regnskap, oppfølging av investeringer og kostnader, samt sørge for god internkontroll. I rollen som økonomidirektør opptrer du som Business Partner overfor organisasjonen ved å videreutvikle og gjennomføre løsninger innenfor rammene for Humanas prosesser. Du vil ha både en strategisk og operativ rolle, og du vil ha personalansvar for medarbeidere innen controller-, regnskaps- og lønnsfunksjonene. Du sørger også for at økonomifunksjonen fungerer i tråd med Humanas verdigrunnlag og strategi. Humanakonsernet har siden mars 2016 vært notert på Nasdaq i Stockholm. Dette innebærer at det stilles høye krav til Humanas norske økonomifunksjon. 
Humanakonsernet arbeider kontinuerlig med å effektivisere og optimalisere rutiner og prosesser, blant annet ved bruk av teknologi. Vår nye økonomidirektør vil være sentral med å videreutvikle og digitalisere våre styringsverktøy og -systemer. Du vil rapportere direkte til administrerende direktør i Norge og funksjonelt til konsernets økonomidirektør i Stockholm. Du er dessuten med i både Humanas ledergruppe i Norge og i konsernets økonomiledergruppe.

Hos oss vil du blant annet ha ansvar for:
Lede Humana omsorg og assistanse sin økonomifunksjon mot en profesjonell, moderne og effektiv funksjon, som jobber tett med resten av organisasjonen både i Norge og med konsernet for øvrig. Dette innebærer blant annet;
•    Lede forretningsprosesser som budsjettering og forretningsplaner, sammen med forretningsutvikler
•    Kvalitetssikring og utvikling av administrative prosesser som styring, rapportering, controlling, lønn 
•    Personal- og arbeidsmiljøansvar samt tradisjonelle økonomidirektøroppgaver (års-rapportering, risikoanalyser, myndighetskrav m.m) 
•    Enkelte overordnete administrative ansvarsoppgaver
•    Noe reisevirksomhet må påregnes

Hvem er du?
Du har relevant høyskole- eller universitetsutdannelse innen økonomi og har minimum fem års erfaring fra lignende arbeidsoppgaver og ansvar. Du har tidligere hatt stilling med personalansvar der samarbeid har vært viktig. Du har meget gode kunnskaper innen større økonomi- og rapporteringssystem. Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Egenskaper vi ser etter:
For å bli fremgangsrik i rollen i Humana omsorg og assistanse er du en nysgjerrig og initiativrik person som alltid vil jobbe for å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser i din organisasjon. Du har erfaring fra et operativt miljø, fortrinnsvis innen tjenesteytende bedrifter. Du har høy grad av forretningsforståelse og tydelig kunde- og oppdragsgiverfokus. Du leder med god selvinnsikt, åpen kommunikasjon og ved å bygge gode relasjoner. Du brenner for mangfold og skaper et inkluderende miljø. Du trives best med å arbeide brett, der arbeidet varierer mellom strategiske veivalg og operativt grunnarbeid. 
Som person er du engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. Du er lydhør og tillitvekkende. Du utfordrer status quo, og trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø. 

Vi tilbyr:
Vi tror på det å gi medarbeiderne våre ansvar og å ha tydelige ledere som inspirerer, støtter og veileder. Vi bygger varige relasjoner – med brukerne og kundene våre, samfunnspartnere og med hverandre. Vi hjelper medarbeiderne våre til å utvikle sin kompetanse, og vi bygger interne karrieremuligheter. 

Du vil;
•    være med på å utvikle morgendagens kompetansesenter for vår økonomifunksjon 
•    inneha en rolle med ansvar og gode påvirkningsmuligheter
•    være en del av et sterkt innovativt konsern
•    jobbe i et konsern som ønsker å drive endringer og som har stort fokus på å utvikle sine ansatte
•    få konkurransedyktige betingelser 

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben? 
For ytterlig informasjon ta kontakt med Senior Advisor i Dfind Finance Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / leif.thoring@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

 

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre brukere økt livskvalitet og en god hverdag. Vi skaper forutsetninger for at brukerne våre kan virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana omsorg og assistanse.
I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige – vi har 15 000 dyktige medarbeidere i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Vi er et fellesskap av helter som aldri gir opp. Hvert fremskritt for brukerne våre er et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige, men er alltid på vei til å bli bedre.