Nordics Projects Engineer - Oslo

Publisert:
07.06.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Aviation | Bygg og anlegg | Industri
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
7 august

Som Nordics Project Engineer i Air BP blir du en del av vårt Engineeringteam som bl.a. har ansvaret for å tilrettelegge og sikre all prosjektgjennomføring og bygg relaterte aktiviteter rundt på de ulike nordiske lufthavnene. 
I hovedsak gjelder dette eksisterende og nye tankanlegg rundt på de lufthavner som Air BP betjener med fuel i Norden. Aktivitetsnivået vil de neste årene være høyt, bl.a. på bakgrunn av lovmessige endringer i Norge knyttet til strengere krav for tankanlegg og lagring av fuel. Dette krever en totalgjennomgang av eksisterende tankanlegg opp mot behovet/kravene om utskifting, oppgradering/ombygging, men også behovet for nyetableringer knyttet opp mot de kundene som Air BP til enhver tid betjener.  Arbeidssted vil være Oslo, men det må påregnes en god del reisevirksomhet. Du vil rapportere til, samt jobbe tett sammen med Nordics Engineering Manager.


Arbeidsoppgaver

•    Prosjektdeltakelse, ledelse av mindre prosjekter/vedlikeholds-aktiviteter. 
•    Utvikle dybdekunnskap om alle tekniske løsninger/-installasjoner rundt på de ulike lufthavnene i Norden.
•    Bistå ved forundersøkelser/planlegging, utarbeidelse av dokumentasjon/-spesifikasjoner, samt følge opp dette under underveis.
•    Bistå vår tekniske- og operasjonelle organisasjon (Operations) bl.a. med nødvendig teknisk input ved bl.a. investeringsbehov, risikovurderinger og endringsvurderinger.
•    Være et kontaktpunkt knyttet opp mot spesifikke Air BP- standarder eller –prosedyrer.
•    Bistå/avhjelpe Operations med avvik/endringer som måtte oppstå under prosjektgjennomføringen og adressere dette i henhold til prosjektbeskrivelse/kontraktbestemmelser.

Kvalifikasjoner
Vi er ute etter kandidater som kanskje har jobbet i 1-2 år etter fullført ingeniørutdanning, som har erfaring med å jobbe i prosjekt og som kan tenke seg å gjøre karriere i et spennende og globalt selskap. Stillingen vil også kreve at du innehar god økonomiforståelse.  Forretningsspråket i Air BP er engelsk og det stilles høye krav til både muntlige- og skriftlige engelskkunnskaper. Stillingen krever selvfølgelig også at du håndterer både norsk, svensk og dansk. Skulle du ha litt kunnskaper i finsk, vil det være fordelaktig.
 

Personlige egenskaper

  • Du er analytisk anlagt, strukturert og kan jobbe både selvstendig så vel som i team. 
  • Du innehar evnen til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.
  • Du er tydelig og innehar gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Verdiene vi jobber etter i Air BP er; sikkerhet - respekt - fortreffelighet - mot - ett team. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan DU være den vi ønsker å styrke vårt lag med. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillingen.

Du søker stillingen via www.dfind.no, og om du har lyst til å høre mer om stillingen, så ta gjerne kontakt med Hallgeir Bakken i Dfind Executive på: 90551202/hallgeir.bakken@dfind.no. Endelig søknadsfrist er satt til 7. august, men det er ingen grunn til å vente så lenge, hvis du allikevel ønsker å søke. Kanskje vil det også gjennomføres noen intervjuer i løpet av juli, såfremt det passer inn med ferieavvikling. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

Aviation avdelingen til BP er en av verdens største leverandører av aviation fuel produkter og service. Vi har et nettverk på over 900 lokasjoner i ca. 50 land, og selger 27 milliarder liter jet fuel og flybensin per år. I 2017 fylte vi drivstoff på over 6000 flyvninger hver dag ±, eller tilsvarende en "fuelling" hvert 15 sek.
Air BP Nordics er en del av Air BPs globale forretning. Vi er representert ved 92 lufthavner i Norge, Sverige, Finland, Danmark (inkl. Grønland og Færøyene) og Estland. Noen lufthavner håndterer vi tjenestene med egne ansatte, mens resten av lufthavnene håndteres av datterselskaper og agenter. Våre 100 ansatte har lang erfaring både fra kvalitetshåndtering, transport, lager og fylling av fly.