Lyst til å ta lederskap for digital innovasjon for et av verdens største HR service selskaper? - Oslo

Sendt:
07.03.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
IT
Ansettelsesform:
Full time
Referansenummer:
115494713
Søknadsfrist:
26.03.2018
Kontakt:
Janne Kristiansen
Telefonnummer:
+47 952 04 577

I en tid hvor teknologi og digitalisering sørger for at endringshastigheten er høy, ønsker vi å styrke vår kapasitet innen nettopp dette området. Randstad er en Global HR gigant som har gjort store investeringer i teknologiselskaper og har dermed sikret oss en solid pool av digitale løsninger innen våre fagområder. Randstad Digital Factory, som eier de digitale initiativene sentralt, ønsker å være en solid bidragsyter til at alle Randstad selskaper i verden tar ledende posisjoner i sine markeder, og dette ønsker vi nå å dra større nytte av her i Norge. Vi søker derfor etter et drivende digitalt hode som kan ta oss trygt med på denne reisen. 


Arbeidsoppgaver
Som Digital Innovation Lead vil du ha det overordnede ansvaret for våre IT prosjekter, digitale løsninger og teknologiske initiativer i Norge. Det betyr blant annet at det vil være du som får ansvaret for å identifisere behov, komme opp med businesscase på mulige løsninger, kjøre prosjekter for så å implementere, og på denne måten sørge for at forretningen har de verktøyene de trenger. Du vil videre håndtere våre IT leverandører, enten de er lokale eller ved å være vårt bindeledd inn mot vår Nordiske  IT avdeling. Av konkrete oppgaver kan nevnes: 

  • Rådgiver for operativ ledelse i teknologiske veivalg 
  • Følge opp og drive IT-prosjekter knyttet til konsernets ulike teknologiske løsninger, både sentralt mot Holding i Nederland og IT i Sverige.
  • Administrere ressursplanlegging av stakeholders og prosjektdeltagere samt grupper med superbrukere innen ulike systemer og forretningsområder
  • Bistå i å fange opp og prioritere behov fra forretningssiden samt å sikre forretningsutvikling gjennom bruk av IT-løsninger)
  • Følge opp implementering og bruk av sentrale tjenester i forretningen, samt måle og kommunisere bruk av ulike systemer og rammeverk (Performance Management)
  • Ta et lokalt IT ansvar og sørge for god leverandørstyring og at våre IT-løsninger er godt driftet

Hvem vi ser etter?
For å lykkes i stillingen må du trives i en særdeles operativ og «hands on» stilling, og samtidig ha et godt øye for strategiske valg. Du ser på teknologi som en muliggjører og har et ønske om å være en service instans for å sikre utvikling av forretningen. Du vil være involvert i våre interne prosjekter og skal være vårt tekniske ressursperson i diskusjoner som handler om vår systemportefølje, kundeflater, integrasjoner og arkitektur. 


Du må videre være

  • God til å bygge relasjoner med ulike representanter fra forskjellige områder i organisasjonen
  • God til å balansere og prioritere ulike forventninger, interesser og behov på tvers av forretningsområder og landegrenser
  • Selvdreven og har konkrete eksempler hvor du har identifisert, initiert, engasjert og administrert endringer på tvers av forretningen


Hva vi tror du har gjort tidligere?
Vi tror at du har høyere utdannelse innen teknisk eller digital retning. Sertifiseringer innen prosjektledelse er også en stor fordel. Du har kjørt digitale prosjekter og tekniske implementeringer med stor suksess, og har vært en pådriver for innovasjon og effektivisering. Du har helt sikkert jobbet med teknologi i noen år og at du dermed fint kan gå inn i diskusjoner med digitale hoder og tekniske ressurser om optimale løsninger. Videre kan du vise til styring av IT leverandører med en stødig hånd. 


Hva vi tilbyr?
At du får ta lederskap for digital innovasjon for at av verdens største HR service selskaper, her i Norge. Du får tilgang til verdensledende teknologi og kunnskap. Å få jobbe i Randstad Norge betyr også at du får mange usedvanlig hyggelige, verdidrevne og kunnskapsrike kollegaer. Du blir en del av et globalt-team som har som mål å få flest mulig i jobb, og som samtidig hjelper noen av våre beste bedrifter med å skaffe den rette kompetansen.  
Organisasjonsbeskrivelse
Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft, med tjenester innenfor rekruttering, bemanning og HR-tjenester. Randstad har mer enn 29000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2015 for 19,2 milliarder euro. Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA, med hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com / www.randstad.no).

Randstad kom til Norge i 2008 gjennom et oppkjøp av en lokal nisjespesialist og har siden den gang vokst til et markedsledende bemanning- og rekrutteringsselskap. Totalt er vi representert ved 16 kontorer over hele landet, og tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. Fagområdene vi leverer tjenester innen er blant annet bygg og anlegg, helse, administrasjon og kontor, industri, lager og logistikk, IT, økonomi, engineering og tekniske tjenester. Les mer om oss på www.randstad.no og www.dfind.no.

Denne rekrutteringen foretas av spesialistavdelingen Dfind IT. Les mer om oss på . For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Janne Kristiansen på tlf: 952 04 577 eller e-post: janne.kristiansen@dfind.no