Lønnssjef Norge - Tromsøs mest interessante lederstilling for lønn - Tromsø

Publisert:
27.09.2018
Sted:
Tromsø, Troms
Kategori:
Økonomi
Varighet:
Management (extra costs)
Søknadsfrist:
20.10.18
Tromsø tar Norge - vi utlyser byens mest interessante lederstilling for lønn!

Er du ambisiøs lønnsmedarbeider, som har tatt steget videre til ledelse – og nå er klar for nye og større oppgaver? Peab har valgt å etablere lederstillingen for lønn i Norge i Tromsø. DET er stas – og en unik mulighet for deg! 

Stillingen innebærer:
 • Ansvar for lønnskjøring til alle ansatte i de norske selskapene i Peab. Sikre rett lønn til rett tid
 • Overordnet ansvar for lønnsprosessen fra start til avslutning
 • Overordnet ansvar for kontrollering av tidsfiler og reiseregninger, samt produksjon av lønnsrapporter
 • Personalansvar for 3 personer i egen lønnsavdeling, samt faglig leder og fasilitator for 3 øvrige ansatte med lønn og support som arbeidsoppgaver
 • Formidle lønnspolitikk til ansatte gjennom egne fora
 • Være superbruker som kan veilede og hjelpe andre, både innen applikasjon og prosesser. Her får du god hjelp fra IT. Agresso/UBW er systemet som brukes i dag 
 • Bidra til oppdatering, endring og vedlikehold av lønnsstrategien sammen med overordnet HR sjef i Norge

Søk om du kjenner deg igjen i beskrivelsene:
 • Du er en allsidig og «rund» person som kan manøvrere mellom ulike selskaper og ulike kontaktpersoner – dette gjør du ut i fra faglig tyngde og sterke relasjonelle ferdigheter
 • Du tenker digitalt og har fokus på forbedringer 
 • Du er opptatt av effektivitet, kvalitet og riktig bruk av systemer (færre manuelle prosesser). Tydeliggjør hvem som skal gjøre hva
 • Du har forståelse for koblingen mellom lønn og regnskap, samt kan forklare forskjellen mellom resultat- og balansekonti
 • Du kan identifisere deg med våre verdier; jordnær, utviklende, personlig og pålitelig

Stillingen ligger i Peab Support, som støtter de norske selskapene i Peab med lønn, økonomi og IT. Peab Support er lokalisert i nye, flotte lokaler i Tromsø, og på Lysaker i Oslo. Pensjonsordningene for selskapet beskrives som svært gode, og miljøet på arbeidsplassen i Tromsø er hyggelig og uformelt.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål til Kristin Lindberg, Dfind AS, tlf. 414 704 64, alternativt Ronny Josefsen, HR sjef i Peab, tlf. 905 26 15. Søknadsfrist er 20.10.2018. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med 15 000 ansatte og en omsetning på 50 mrd. kroner. Konsernet har kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm. I Norge har Peab 1 400 medarbeidere og en årlig omsetning på 5,2 mrd. kroner. Peab i Norge består av flere selskaper som leverer tjenester innenfor bygg, anlegg, industri og eiendomsutvikling. I Tromsø er Peab Support samlokalisert med Bygg Anlegg og Eiendomsutvikling i nye og moderne kontorlokaler.