Leder Eiendomsservice - Oslo

Publisert:
07.06.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Bygg og anlegg | Service yrker
Varighet:
Management (extra costs)
Søknadsfrist:
Snarest
SKBO Eiendom er en intern tjenestetilbyder av Facility Management (FM) tjenester til Bymisjonens eiendommer.

For å styrke og forbedre servicegraden innenfor drift, vedlikehold og servicetjenester vil disse tjenestene bli samlet i Eiendomsservice, som vil være et av flere team i eiendomsavdelingen. 

For å lede og utvikle dette teamet, vil ny Leder Eiendomsservice være en strategisk og viktig rolle for eiendomsavdelingen, og leder blir en del av avdelingsledelsen. 

Sentrale ansvarsområder:
 • Operativ ledelse av FM tjenester til Kirkens Bymisjons eiendomsportefølje.
 • Sikre effektive og langsiktige FM planer og systemer.
 • Kontinuerlig forbedre FM løsninger og tjenester.
 • Ivareta og utvikle kompetanse på tvers av fagområder.
 • Skape og utvikle god kultur som er inkluderende og endringsvillig.
 • Ha et strategisk og langsiktig perspektiv for å være i forkant.
Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Daglig ledelse og drift av eiendomsservice, herunder personal, fag, økonomi og administrative oppgaver.
 • Videreutvikle et kompetent, profesjonelt og serviceinnstilt team.
 • Lede og koordinere personal og ressursallokering.
 • Sikre gode systemer, strukturer, rutiner og rammevilkår.
 • Bidra til utvikling og effektivisering for å øke kapasiteten.
 • Være en del av avdelingens ledergruppe.
Kvalifikasjoner:
 • Byggeteknisk utdanning, ingeniørgrad eller teknisk fagskole.
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Betydelig ledererfaring fra tverrfaglige kompetanseområder.
 • Betydelig ledererfaring fra organisasjoner og avdelinger i endring.
 • Solid erfaring fra FM systemer.
 • Norsk muntlig og skriftlig flytende.
Vi tilbyr:
 • Sentral rolle i en samfunnsviktig organisasjon
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø
 • Stor mulighet til å utvikle og påvirke.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
Har du spørsmål eller behov for mer informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte vår rådgiver i Dfind AS, Henrik Hummel, telefon 95 42 82 42. Vi møteser din snarlige søknad og CV. Vi kontakter aktuelle kandidater fortløpende for intervju.Kirkens Bymisjon Eiendom eier og er operativt ansvarlig for organisasjonens eiendomsmasse på mer enn 90.000 m 2 , samt 20.000 m 2 innleid, primært i Oslo området. Porteføljen er kompleks og består i hovedsak av boliger, næringsbygg og institusjonsbygg, men har også vannverk, svømmebasseng og noe skog. Eiendomsporteføljen er basert på langsiktig eierskap og benyttes primært til Kirkens Bymisjons egen disposisjon. Dette innebærer også at teknisk drift og forvaltning er avdelingens ansvar. Avdelingens hovedoppgave er til enhver tid å kunne tilby hensiktsmessige eiendommer og lokaler for Kirkens Bymisjons øvrige virksomhet.