Leder Din Taxi AS

Publisert:
02.11.2018
Sted:
Tromsø, Troms
Kategori:
Administrasjon og kontor | Service yrker | Transport og varehus
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
20.11.2018
Vi bygger Tromsøs mest framtidsrettede og kundeorienterte arbeidsplass for transportnæringen – vil du være lagleder?

Dette er en attraktiv og unik lederstilling uten personalansvar; våre kunder er dine ansatte. Som leder har du som viktigste oppgave å få med deg laget og bygge et solid og godt omdømme. Din arbeidsgiver er Din Taxi AS; en lokal, ung og innovativ 10-åring, og daglig leder har kort vei til styrets beslutninger. Ditt engasjement og utpregede serviceholdning gir deg tillit og rom til å utfolde deg, og gjøre det du er god til.

Viktigste arbeidsoppgave er ivaretakelse av løyvehavere og sjåfører. Dere samarbeider om å lage årshjul for aktiviteter som vil bidra til å øke antall fornøyde kunder, eksempelvis avholde kurs innen service, regnskap, ledelse, lover og regler. Målet er høy kundetilfredshet som vises når våre kunder vil reise med oss igjen, og igjen - og forteller sine venner om den fantastiske reisen. Vi ser gjerne at du liker å være selskapets ansikt utad; mot media, offentlige myndigheter og øvrige samarbeidspartnere.

Vi ser etter deg som gjennom initiativ og ansvarlighet får ting til å skje, og avtalte aktiviteter gjennomført. Leder- og prosjektledererfaring er relevant, du liker mennesker, og er opptatt av nettverksbygging og gode relasjoner internt og eksternt. Du er tydelig og trygg i kommunikasjon mot selskapets kunder og interessenter. Det er fint om du er vant med strukturer, har jobbet i større virksomheter, og er digital. Å tenke langsiktig, systematisk og planmessig er viktige ferdigheter for å lykkes.

Vi håper dette høres interessant ut, og gleder oss til å høre fra deg.

Send din CV og søknadsbrev innen 20.11.18.  For spørsmål, ta gjerne kontakt med Kristin Lindberg, Senior Manager Dfind AS, tlf. 41 47 04 64 eller Stine Haldorsen, Driftsleder SSP Din Taxi AS, tlf. 97 41 79 33.

Din Taxi er Tromsøs nest største taxi sentral og ble etablert 15. september 2008. Sentralen består av 30 tilknyttede løyvehavere med 35 biler med mange dyktige sjåfører. Din Taxi vil fokusere på kunden, sjåføren og miljøet. Vi har følgende visjon: ”Drosjene skal være kjent for gode, uthvilte og hyggelige sjåfører som kjører miljøvennlige biler, og som man ønsker å reise med igjen, og forteller sine venner om”. Sentralen består av 14 ansatte og er lokalisert på strandveien 73 i Tromsø. Din Taxi er en del av Stein Sørensen Persontransport AS. Les gjerne mer på www.dintaxi.no.