Kundereise og marketing automation spesialist

Publisert:
05.01.2021
Sted:
Oslo
Kategori:
IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
01.02.2021

Amedia er verdensledende på lokal avisutvikling og er landets største utgiver av lokale medier. Fra Akersgata i Oslo sentrum jobber vi i Amedia med 80 lokalaviser og den riksdekkende Nettavisen. Journalister, redaktører og selgere benytter systemer, innsikt og plattformer for å skape nær og verdifull journalistikk. Vi mener arbeidet som gjøres for å nå ut til 1 543 000 digitale lesere hver eneste dag gjør norske lokalsamfunn til bedre steder å bo, leve og virke.

Samtidig tror vi at mye av dette ville vært umulig uten et kundesentrisk fokus og et miljø som skaper inspirerende innhold i sosiale medier. Amedia gjør nå et løft både på utvikling og på kundesiden med ambisjoner om bedre synlighet, sterkere lojalitet og dermed øke antallet abonnenter. For å nå de strategiske målene, er dialogen med våre lesere i sosiale medier og andre digitale kanaler viktig, og Amedia satser og dedikerer nye ressurser for å kommunisere tydelige budskap i en verden med mye støy.

Hos oss får du en spennende rolle hvor du kan være med å påvirke vår dialog og nærhet til leserne våre. Du vil jobbe med prosjekter av varierende størrelse med kundereise og økt engasjement i fokus. For best mulig effekt, innsikt og utvikling jobber man på tvers av organisasjonen med felles kampanjer for 80 aviser. Amedia er et innsiktsdrevet selskap hvor man omsetter analyser til gode personaliserte kundedialoger. Initiativene kommer fra flere steder i organisasjonen og via agil tankegang, testing og nye layouts utarbeider man sammen veien til forbedring. På større prosjekter er man ansvarlig for driv, flyt, god dialog og tett samarbeid med eksterne byråer. Vårt mål er å videreutvikle CRM-plattformen vår for å bygge personaliserte og sømløse kundereiser for nåværende og fremtidige abonnenter.

Som vår nye Kundereise og marketing automation-spesialist vil din oppgave være å skape verdi gjennom en sterk plattform for alle 80 avisene. Gjennom strategiske valg, analyser og digitale markedsaktiviteter ønsker vi å komme tettere på våre lesere og styrke lojaliteten. Målet er å støtte de enkelte aviser i sin kommunikasjon for å sikre en positiv utvikling av kundebasen ved å omsette analyser og piloter til sterke personaliserte kundedialoger. I tett tverrfaglig samarbeid vil du jobbe sammen med analytikere, designere, utviklere og data scientists som gir deg kunnskapen og informasjonen du trenger for å skape gode innfallsvinkler til gjennomføring av markedsaktiviteter som forbedrer kundereisen. Det viktigste er å styrke kundefokuset vårt når vi jobber i tverrfaglige team og prosjekter. Vårt strategiske mål er å videreutvikle og standardisere plattformen vår for å øke kundetilfredshet og minske churn. I dag brukes Agillic som verktøy slik at de kan sette kundeopplevelsen i høysetet. Løsningen er drevet på data og innsikt slik at kommunikasjonen blir tilpasset både kanal og mottakeren med bl.a. eDM, SMS og kommunikasjonsflater på nettavisene.

Hvem er du? Liker du å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og trives med prosessansvar? Du har mest sannsynlig høyere utdanning innen markedskommunikasjon, og erfaring med bruken og interesse av et godt CRM- system.Ditt engasjement vil være viktig i en kryssfunksjonell hverdag med høy grad av involvering i prosjekter, bistå avisene med datadrevet innsikt og tett samarbeid med ulike underleverandører som reklame og kommunikasjonsbyrå. Man må ha evnen og synes det er gøy med en hektisk hverdag styrt av mange prosjekter og initiativer som regelmessig dukker opp. Stillingen krever at du har gode koordinerings egenskaper med kontroll og struktur. Samtidig er det viktig man evner å gjøre gode prioriteringer og har høy gjennomføringsevne. Det er ikke et krav at du kommer fra bransjen, men viktig du er vant til å jobbe kundeorientert og innsiktsbasert.

Les også mer om Amedia og stillingen på info.dfind.no/amedia

Ønsker du å være med på vår reise og du er klar for nye utfordringer? Da vil vi gjerne høre fra deg. Våre rådgivere i Dfind, Pål-Andre Lyngheim og/eller Lisa Pahapill er tilgjengelig på hhv. 926 32 230 / 412 29 987 eller pal.lyngheim@dfind.no / lisa.pahapill@dfind.no

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Forretningsideen er den samme i dag som den alltid har vært: Journalistikken. Vi skal fortelle de små og store historiene som samler, engasjerer, og driver lokalsamfunnet fremover. Amedias utviklingsmiljø spiller en nøkkelrolle i suksessen konsernet har hatt de siste årene. Satsingen er avgjørende for at Amedias aviser skal kunne opprettholde sin sterke posisjon i mediemarkedet, og er en forutsetning for videre vekst.