Kundereise og digital markedsføringsspesialist

Publisert:
05.01.2021
Sted:
Oslo
Kategori:
IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
01.02.2021

Amedia er verdensledende på lokal avisutvikling og er landets største utgiver av lokale medier. Fra Akersgata i Oslo sentrum jobber vi i Amedia med 80 lokalaviser og den riksdekkende Nettavisen. Journalister, redaktører og selgere benytter systemer, innsikt og plattformer for å skape nær og verdifull journalistikk. Vi mener arbeidet som gjøres for å nå ut til 1 543 000 digitale lesere hver eneste dag gjør norske lokalsamfunn til bedre steder å bo, leve og virke.

Samtidig tror vi at mye av dette ville vært umulig uten et kundesentrisk fokus og et miljø som skaper inspirerende innhold i sosiale medier. Amedia gjør nå et løft både på utvikling og på kundesiden med ambisjoner om bedre synlighet, sterkere lojalitet og dermed øke antallet abonnenter. For å nå de strategiske målene, er dialogen med våre lesere i sosiale medier og andre digitale kanaler viktig, og Amedia satser og dedikerer nye ressurser for å kommunisere tydelige budskap i en verden med mye støy.

Hos oss får du en spennende og koordinerende rolle med kontaktflater i hele organisasjonen. Med avisene og sentrale fagmiljøer som oppdragsgiver, hjelper du og støtter dem med markedsmateriell som støttes av datadrevet innsikt og analyser. Amedia er et innsiktsdrevet selskap med mye kunnskap om hva som engasjerer og forhåpentlig kan du være med på den neste kampanje som går viralt. Initiativene kommer fra flere steder i organisasjonen og via en agil tankegang har vi mulighet for å teste ut hypotesene raskt. Amedias mål er å vokse med sterkt redaksjonelt innhold for sine lesere og i 2025 sikter vi mot 750 000 digitale abonnenter. For å nå dette ambisiøse målet er fokus på brukeropplevelser og personalisering av de digitale kommunikasjonskanalene for avisene.

Som vår nye Kundereise- og digital markedsføringsspesialist vil din oppgave være å skape relevant kommunikasjon med våre kunder gjennom relevante kanaler som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat og ivareta alle 80 aviser på en god måte. Målet vil være å øke innsikten til redaktørene som er ansvarlig for abonnementsutvikling og omsette analyser til sterk personalisert kommunikasjon mot potensielle kunder. Vi ønsker alltid å ha kunden i fokus og at vi kontinuerlig tenker kundereise når vi jobber i tverrfaglige team og prosjekter. Vårt strategiske mål er å videreutvikle og øke servicegraden mot avisene som igjen er med på å øke kundetilfredshet hos leserne. Du vil også supportere avisene med markedstall som viser effekten av de forskjellige kampanjene via Falcon og Facebook Business manager. Denne stillingen gir deg en unik mulighet til å påvirke et viktig forretningsområde med store ambisjoner i årene som kommer. Hos Amedia får du muligheten til å være kreativ med det visuelle og tekst som treffer riktige målgrupper.

Hvem er du? Liker du å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og trives med prosessansvar? Du har mest sannsynlig høyere utdanning innen markedskommunikasjon, kan gjerne være nyutdannet, og erfaring med SoMe i et forretningsmessig perspektiv. Ditt engasjement vil være viktig i en kryssfunksjonell hverdag med høy grad av involvering i prosjekter, bistå redaktører med analyser og datadrevet innsikt og tett samarbeid med ulike underleverandører som reklame- og kommunikasjonsbyrå. Man må ha evnen og synes det er gøy med en hektisk hverdag styrt av mange prosjekter og initiativer som regelmessig dukker opp. Stillingen krever at du har gode koordineringsegenskaper med kontroll og struktur. Samtidig er det viktig man evner å gjøre gode prioriteringer og har høy gjennomføringsevne. Det er ikke et krav at du kommer fra bransjen, men viktig du ønsker å jobbe kundeorientert og innsiktsbasert.

Les også mer om Amedia og stillingen på info.dfind.no/amedia

Ønsker du å være med på vår reise og du er klar for nye utfordringer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Våre rådgivere i Dfind, Pål-Andre Lyngheim og/eller Lisa Pahapill er tilgjengelig på hhv. 926 32 230 / 412 29 987 eller pal.lyngheim@dfind.no / lisa.pahapill@dfind.no

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Forretningsideen er den samme i dag som den alltid har vært: Journalistikken. Vi skal fortelle de små og store historiene som samler, engasjerer, og driver lokalsamfunnet fremover. Amedias utviklingsmiljø spiller en nøkkelrolle i suksessen konsernet har hatt de siste årene. Satsingen er avgjørende for at Amedias aviser skal kunne opprettholde sin sterke posisjon i mediemarkedet, og er en forutsetning for videre vekst.