Konsernregnskapssjef

Publisert:
10.09.2020
Sted:
Moelv, Hedmark
Kategori:
Økonomi | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Vil du være med på å bygge videre på over 175 års stolt historie med kontinuerlig vekst og utvikling?

Til en nyetablert stilling, søker nå Strand Unikorn en konsernregnskapssjef som skal være med på å løfte selskapet videre gjennom ledelse, strukturering og effektivisering av regnskapsfunksjonen, i tett samarbeid med konsernets CFO. Sammen skal man bygge en solid og moderne økonomifunksjon, ta ut synergier og sikre god beslutnings- og styringsinformasjon.

Som vår konsernregnskapssjef vil du ha et overordnet ansvar for regnskapsavdelingen og finansielle prosesser/rutiner i konsernet, herunder skatt og avgift. Du vil ha et ansvar for å sikre gode løpende leveranser fra avdelingen, samt lede og utvikle ansatte.

I stillingen ligger et ansvar for utvikling og effektivisering av prosesser og rutiner som kan sikre en effektiv og kvalitativ drift, knyttet til regnskap og finansielle prosesser. Spesielt sikre gode rutiner tilknyttet regnskapsavslutning og rapportering, samt påse at dette gjennomføres på en enhetlig måte i konsernstrukturen. Du må og ha en operativ vilje og støtte avdelingen ved behov.

Du vil lede en avdeling med fem ansatte i tillegg til innleide ressurser. Stillingen har bred kontaktflate og har utstrakt kontakt med ansatte i driften, revisor og i selskapet for øvrig. Konsernregnskapssjef vil arbeide tett med konsernets CFO.

SENTRALE OPPGAVER:
 • Overordnet ansvar for regnskapsfunksjonen i konsernet. Herunder faglig ansvar for regnskap, skatt og avgiftsmessige problemstillinger og spørsmål
 • Ansvar for regnskapsavslutninger og periodisk regnskapsrapportering. Gjennomføre løpende analyser på selskaps og konsernnivå. Konsolidering av regnskap
 • Lede, utvikle og støtte ansatte i regnskapsfunksjonen
 • Operative regnskapsoppgaver spesielt ifb med regnskapsavslutning og avlastning ved behov
 • Bygge en regnskapsfunksjon som arbeider effektivt og sikre kvalitative leveranser. Implementere gode prosesser og rutiner innen regnskap som sikrer en enhetlig og kvalitativ regnskapsavslutning og leveranser.
 • Vurdere eksisterende ERP-løsning og kunne ta lead på et eventuelt. bytte av regnskapssystem
 • Bidra inn i konsernets plan- og budsjettprosesser, og periodisk rapportering til ledelse og styre
 • Bidra inn med å bygge gode løsninger for løpende rapportering og analyser som støtte for strategiske valg og beslutninger
 • Kontaktpunkt mot konsernets revisor
ØNSKET BAKGRUNN:
 • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne med revisjonsbakgrunn
 • Erfaring med personalledelse
 • Teknisk anlagt. Gjerne erfaring fra å lede ‘digitaliseringsprosjekter’ innen økonomifunksjoner, eller erfaring fra effektive modeller/strukturere
 • Gjerne erfaring fra produksjon/logistikk drevne miljøer
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Flink til å bygge relasjoner og skape tillit på alle nivåer i en organisasjon. Gode lederegenskaper
 • Energisk og engasjerende. Evner å påvirke og få med seg mennesker
 • Strukturert og planleggende
 • Samvittighetsfull
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
VI TILBYR:
 • En meget selvstendig og sentral rolle i et solid konsern. En rolle med stort ansvar og meget god påvirkningskraft
 • Bli en sentral del av en stolt historie i en hjørnesteinsbedrift i sin region med over 175 års historie og stor samfunnsnytte og interesse
 • KRS vil få en sentral rolle i konsernets økonomifunksjon, og sammen med CFO bidra til å skape en moderne og effektiv driftsmodell

For ytterlige informasjon, kontakt Senior Manager Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no Søknader behandles fortløpende.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden. Vår visjon er: Alltid der for deg. Våre virksomhetsområder er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (såkorn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôr-kjeden og konsernet har ca. 150 ansatte. Vi har seks avdelinger på Østlandet og to datterselskaper, Hundseth Mølle i Trøndelag og Vestfoldmøllene i Vestfold. Konsernet hadde en omsetning på ca. 1,5 milliarder i 2019.