Konsernregnskapssjef

Publisert:
16.05.2019
Sted:
Leknes, Nordland
Kategori:
Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
13.06.2019

Sjømatkonsernet INSULA har vokst raskt. Siden etableringen i 2015 har konsernet gått fra 3 til 18 sjømatselskaper, og omsetningen har økt fra 900 MNOK til ca 5,5 mrd NOK i samme periode. Konsernets ledelse har store ambisjoner for videre vekst og utvikling, og vi søker nå etter en Konsernregnskapssjef til nyopprettet stilling som vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av konsernets regnskapsfunksjon.  

Konsernregnskapssjef vil lede Insulas regnskapsavdeling i Lofoten bestående av 7 dyktige og dedikerte medarbeidere som i dag utfører operativ regnskapsføring og lønn for 12 av Insulas norske selskaper. Konsernregnskapssjef vil også få et fagansvar opp mot våre øvrige regnskapsfunksjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

Vår nye Konsernegnskapssjef motiveres av forbedringsprosjekter og er en pådriver for å skape en effektiv og fremtidsrettet regnskapsfunksjon i et konsern som fortsatt befinner seg i stor endring og omstilling. Den rette kandidaten ser i tillegg betydningen av og har fokus på god ledelse.

Sentrale ansvarsområder:

 • Daglig ledelse og utvikling av konsernets regnskapsavdeling på Leknes
 • Utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsregnskap, årsrapport samt ligningspapirer for Insula konsern
 • Fagansvarlig innenfor konsernregnskapsområdet
 • Ledelse og drift av forbedrings- og endringsprosjekter innen regnskapsområdet
 • Regnskaps-, avgifts-, og skattemessige spørsmål på vegne av morselskapet og døtre
 • Bidra til et godt samarbeid med konsernets øvrige økonomimiljøer 
 • Bidra til utvikling av integrerte regnskapsprosesser med tilhørende effektiviseringsgevinster gjennom konsernets nye ERP-system (M3) 
 • Konsernets kontaktperson mot Insulas revisor

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en kandidat med høyere økonomisk utdanning (gjerne statsautorisert revisor) og solid erfaring med konsernregnskap. Du har også god systemforståelse og erfaring med bruk og utvikling av ERP-systemer i regnskapsfunksjonen. Du bør ha bred ledererfaring, og erfaring fra ledelse av egne ansatte gjennom komplekse endringsprosesser er en fordel. 

Personlig profil: 

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Konsernregnskapssjef også lever etter. 

Kandidaten vi søker må i tillegg ha gode kommunikasjonsferdigheter, være strukturert og trives i et dynamisk arbeidsmiljø hvor endringer og utvikling er en del av hverdagen.

Vi tilbyr:

 • Nord-Norges mest spennende stilling innenfor regnskapsområdet?
 • En unik mulighet til å være med å bidra i utviklingen av et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • En nøkkelrolle i et av Lofotens største økonomimiljøer
 • En stilling med gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • Kontorsted midt i vakre Lofoten, kanskje Norges ”hotteste” destinasjon
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til CFO, og inngår i konsernets felles servicefunksjon, Insula services, som består av Konsernrapportering, Regnskap, Controlling, IKT, HR og Backoffice. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontorsted: Da konsernets økonomi- og administrasjonsfunksjoner holder til ved konsernets Hovedkontor på Leknes i Lofoten, søker vi etter en kandidat som ønsker å ha sitt tilholdssted her. 

Søknad:
For spørsmål om stillingen, kontakt Håvar Solsvik i Dfind Executive på telefon 400 21 597

Søknadsfrist: 13. juni 2019

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, Norge. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og storhusholdningsmarkedet.
INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten og huser konsernfunksjoner innen ledelse, økonomi og administrasjon. Konsernets avdelinger for kommunikasjon og forretningsutvikling ligger i Oslo. Totalt sysselsetter konsernet 1000 ansatte, og i 2018 hadde konsernet en total om setning på ca. NOK 5,5 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no