Key Account Manager

Publisert:
24.06.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Salg og markedsføring
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Michelin Services and Solutions har inngått en meget stor avtale i Norge og som følge av dette ønsker de nå å ansette en Key Account Manager til sitt forretningssegment. Et startpunkt vil være å sørge for at både denne kunden og Michelin får maksimalt utbytte av avtalen gjennom å koordinere avtalen mot partene og alle servicepunktene i Norge. I forlengelsen av dette vil du ha en sentral rolle i å identifisere og tilby også nye kunder de mest økonomiske og miljøvennlige dekkløsningene. Du vil jobbe i tett samarbeid med andre selgere i Norge og den nordiske organisasjonen.

Michelin er opptatt av bærekraftig mobilitet og vi håper dette engasjerer deg også! Stillingen er lokalisert i Norge og du vil jobbe ut fra hjemmekontor, så det er en fordel om du bor i nærheten av Oslo med enkel tilgang til hovedkundene. Michelin Solutions tilbyr en komplett dekkadministrasjonsløsning til transportbransjen, og din oppgave vil være å håndtere Michelins største B2B-kunder i Norge. 

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. være:
  • Hovedansvarlig for salg av Michelin Services and Solutions i Norge
  • Drifte, administrere og videreutvikle allerede inngåtte avtaler
  • Utarbeide kundeplaner og utviklingsplaner for eksisterende kunder
  • Identifisere nye kunder som passer inn i segmentet gjennom direkte kontakt og anbudsbesvarelser
  • Utarbeide lønnsomme løsningsforslag/tilbud
  • Ansvarlig for forhandlinger og inngåelse av kontrakter med nye kunder
  • Håndtere samarbeidspartnere knyttet til avtalene, herunder dekkjedene
  • Lede aktuelle ressurser i Michelin for avtalene du har ansvaret for, sørge for tydelig definerte roller og ansvarsfordeling

Stillingen medfører en del reisevirksomhet i Norge, Skandinavia og til Solutions-teamet i Storbritannia. Du vil du ha anledning til å planlegge store deler av reise- og arbeidstiden din selv. Vi praktiserer fleksibel arbeidstid i de nordiske landene, og selskapet er opptatt av at de ansatte skal kunne balansere arbeid og privatliv. Stillingen inkluderer firmabil.
Vi er ute etter en erfaren selger med dokumenterbare gode resultater. Du vet hvordan man skaper verdi for kundene og selger en løsning, ikke bare et produkt. Det er naturlig for deg å stille mange spørsmål, du er god til å lytte og er alltid på jakt etter kundenes behov. Dokumenterte ferdigheter i å koordinere store kunder med flere lokasjoner, samt erfaring innen prosjektledelse, er gode kvalifikasjoner. Erfaring med å besvare større anbud vil være verdifullt. Vi ser gjerne at du har relevant utdannelse utover videregående skole og det er en stor fordel om du har erfaring fra transport-, flåte- eller leasing-bransjen. Firmaspråket i Michelin er engelsk, som du må kunne snakke og skrive flytende, i tillegg til flytende norsk.

Som person ser vi for oss at du er resultatorientert med et stort kundefokus og god på å bygge langvarige forretningsforhold. Du må være strukturert, analytisk, serviceinnstilt og være innstilt på å lykkes. Du bør også beherske Microsoft Office og spesielt Excel.                                  
Stillingen rapporterer til Sales Manager Nordics Services and Solutions.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Sr. Rådgiver Atle Sæther i Dfind Executive på telefon 91 91 39 99 eller på atle.sather@dfind.no. Grunnet nær forestående ferie, vil vi ta opp prosessen mot slutten av juli og satser på å ansette rett kandidat i august. Søk på stillingen nå ved å benytte «søk her» knappen i annonsen, så høres vi rett over sommerferien. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet konfidensielt.  

Vi ser frem til å høre fra deg!

Michelin Services and Solutions er en del av Michelin-konsernet og tilbyr innovative og effektive dekkadministrasjonsløsninger til lastebil-, buss- og varebilflåter. Med sin lange erfaring fra flåtestyring, ekspertise på dekk og ny tilkoblingsteknologi, tilbyr selskapet nå helt nye måter å tenke dekk på. Målgruppene er selskaper innen transportbransjen med et større antall kjøretøy, og for denne kundegruppen tilbys effektive løsninger for komplett dekkstyring, slik at kundene kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Det inngås langsiktige avtaler og målet er å tilføre økt verdi til kunden gjennom lavere kapitalbinding, lavere bemanningsbehov og mindre intern administrasjon. Miljøvennlig og bærekraftig mobilitet er også noen av stikkordene. Michelin er første selskap i Norden med denne typen tjenester og det er allerede signert flere kontrakter.