IT Business Manager

Publisert:
11.01.2021
Sted:
Oslo
Kategori:
IT, Teknologi og Telecom
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
08.02.2021

Randstad er den globale markedslederen innen rekruttering og HR-services. Vi hjelper mennesker og virksomheter med å realisere sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å kombinere kraften i dagens teknologi med vår interesse for mennesker. Dette kaller vi Human Forward. Randstad Holding vil i tiden fremover ta spennende globale teknologivalg, hvor det bygges skalerbare plattformer i tett samarbeid med store partnere som Salesforce og Google, samt små startups fra Silicon Valley. Randstad Innovation Fund er selskapets corporate venture fond som investerer i HR-tech og setter det i vår egen kontekst, verden over. Randstad Norway AS søker nå en leder for IT avdelingen i Norge, for å binde sammen store initiativ som kommer fra Randstad Holding, som tilsvar på verdens megatrender samt å sikre at disse blir relevante i norsk kontekst. Vedkommende blir Randstad Norges “stemme” inn i det globale samarbeidet.

Som IT Business Manager vil din viktigste oppgave være å bygge bro mellom globale og lokale IT initiativer. Selve samarbeidsmodellen mot selskapets globale teknologimiljøer er i støpeskjeen og du vil kunne være med å påvirke hvordan teknologi implementeres i ulike land i et globalt selskap med en omsetning på over 23 mrd. euro. Du må være forretningsdrevet, forstå selskapets workflows og kunne omsette vår norske kontekst til teknologiske krav. Du vil få muligheten til å jobbe opp mot ulike digitale miljøer ved Randstad sitt hovedkontor i Amsterdam, sitte tett på ledelsen i Norge samt sørge for å lede din egen avdeling inn mot de leveranser som til enhver tid går. Du vil “eie” Randstad Norges teknologiske plattform og være en sparringspartner for vår CEO i Norge. Videre vil dialogen med Randstad Holding og strategien for Norge videre være sentral. Selskapet tar IT sikkerhet på alvor og som ansvarlig for Randstads lokale plattformer ligger sikkerhetsansvaret som Information Security Officer i denne rollen, i tett samarbeid med Randstad Holding.

Hovedarbeidsoppgavene i stillingen vil være:

  • Være en brobygger mellom den globale og den lokale IT i Randstad
  • Sikre god leverandørstyring og god drift av lokale IT-løsninger
  • Fange opp og prioritere behov fra forretningssiden samt å sikre forretningsutvikling gjennom bruk av IT-løsninger

Vi ser etter deg som trives i en operativ stilling og ser på teknologi som en muliggjører for selskapets strategi og forretningsutvikling. Du får en nøkkelrolle i å bygge relasjoner med ulike representanter fra forskjellige områder i organisasjonen, både lokalt og globalt, og det er derfor viktig for selskapet at du trives med å bygge relasjoner og tillit. Det er ønsket at du har noen års erfaring med implementering av ulike tekniske løsninger og derfor har god forståelse for systemporteføljer og arkitektur. Du bør ha erfaring med prosjektledelse. Videre er ledererfaring også ønsket og vil være en stor fordel i denne stillingen.

Randstad Group Norway består av tre primære forretningsområder; Randstad Care, er et av Norges største spesialistselskaper innen bemanning og rekruttering av helsepersonell og leverer til alle de største helseforetakene i Norge. Dfind er et konsulent- og rådgivningsselskap som tilbyr tjenester innen rekruttering, konsulentutleie og organisasjonsutvikling, hvor rekrutteringsenheten i 2020 ble kåret til årets rekrutteringsbyrå. Randstad Staffing leverer fleksible bemanningsløsninger til kunder over hele landet.

Har du lyst til å ta eierskap til vår digitale utvikling?
Våre rådgivere i Dfind, Jacob Bruun og Anniken Moore er tilgjengelig på 921 33 989 / 489 99 366 eller jacob.bruun@dfind.no / anniken.moore@dfind.no

Viktig informasjon om rekrutteringsprosessen: Vi kjører prosessen som normalt, men alle intervjuer og møter gjennomføres via video så langt dette lar seg gjøre.