Innkjøpsdirektør

Publisert:
04.01.2021
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi | Media & PR
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Til å lede vår innkjøpsavdeling søker vi nå en dyktig og erfaren innkjøper som kan utvikle vårt innkjøpsarbeid videre. Innkjøpsfunksjonen er godt integrert i konsernet og har en viktig rolle i organisasjonens ambisjoner om videre vekst.

Innkjøpsdirektør har det overordnede ansvaret for innkjøpsavdelingen og dens leveranser, både strategisk, taktisk og operasjonelt. Tyngden av arbeidet ligger i det operasjonelle, men du har også ansvar for fastsettelse av det strategiske målbildet, planlegging av aktiviteter og gjennomføring av disse.

Sentrale oppgaver er å sikre at Amedia til enhver tid gjennomfører sterke og kvalitativt gode innkjøpsprosesser, og sikre at konsernet har de beste betingelsene for kjøp av varer og tjenester. Videre forventes det at du løpende identifiserer nye muligheter for besparelser og iverksetter tiltak og aktiviteter for å oppnå disse.

Som innkjøpsdirektør vil du være meget operativ i forhandling og inngåelse av kontrakter for leie av lokaler, som er den største kategorien i konsernet. Det forventes at du arbeider med organisasjonen for å tilpasse nye leieavtaler til fremtidens arealbehov.

I stillingen inngår lederansvar for to erfarne og dyktige innkjøpere. Innkjøpsdirektør rapporterer til CFO og har en bred kontaktflate på tvers i organisasjonen. Noe reiseaktivitet innenlands må påregnes.

SENTRALE OPPGAVER:
 • Overordnet ansvar for innkjøpsfunksjonen i Amedia
 • Sikre at innkjøp gjennomføres i henhold til oppsatte prosesser og policyer, samt utfordre eksisterende innkjøpspraksis
 • Ansvar for gjennomføring av operasjonelle aktiviteter for å sikre oppnåelse av det strategiske målbildet
 • Støtte og bistå våre selskaper i innkjøpsarbeid og sikre høy lojalitet til konsernets avtaler. Implementere prosesser og rutiner i nye enheter, herunder drive opplæring og skape engasjement rundt fagområdet
 • Overordnet og operativt ansvar for forhandling og avtaleinngåelse av alle konsernets leiekontrakter, herunder ansvar for konsernets eiendomspolicy
 • Lede og videreutvikle et kategori- og innkjøpsteam
 • Aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av anbudsinvitasjoner. Være aktiv i forhandlinger og dialog med leverandører
 • Systemeier for innkjøp. Videreutvikle og påse at konsernet har effektive og brukervennlige løsninger
 • Ansvarlig for analyse, planlegging, oppfølging og gjennomføring, samt synliggjøre muligheter
 • Rapportere aktiviteter og besparelser. Identifisere gode styringsindikatorer koblet til det strategiske målbildet. Utvikle løsninger for løpende visualisering av disse for å sikre god målstyring

ØNSKET BAKGRUNN:
Som vår innkjøpsdirektør, ser vi for oss at du har kompetanse og erfaring fra tilsvarende rolle eller oppgaver, og har lyst til å være med på å videreutvikle en etablert innkjøpsfunksjon.

Vi ser etter deg som er resultatorientert, har god forhandlingskraft og høy gjennomføringsevne. Du evner å innta et bredt perspektiv og tenke strategisk med et forretningsmessig fokus, men du trives også med operasjonelle aktiviteter og gjennomfører de planer og prosesser som er satt. Rollen fordrer et tett samarbeid med ledere og fagressurser på tvers i konsernet over hele landet. Du er en sterk pådriver, er analytisk og er kjent for å se muligheter, samt at du trives med å gjennomføre både små og store tiltak. Du kommuniserer meget godt på tvers i organisasjonen og bygger lett relasjoner og klarer å skape engasjement og entusiasme rundt deg.

Vi ønsker at du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi eller jus, og ikke minst relevant arbeidserfaring fra innkjøp.


GODE GRUNNER TIL Å JOBBE HOS OSS:
 • En sentral og selvstendig rolle i et meget veldrevet aviskonsern i sterk vekst
 • Lede en avdeling med solide leveranser og sterk forankring i både ledelse og driftsorganisasjon
 • Vi gir deg tid og rom for å utvikle deg faglig, og oppmuntrer til å ta kurs og delta på konferanser
 • Vi er blitt gode på å jobbe data- og innsiktsbasert, noe som ofte blir lagt merke til i inn- og utland
 • Du får en fleksibel arbeidshverdag
 • Vi holder til i moderne lokaler midt i Oslo sentrum

Ønsker du å være med på vår reise og er du klar for nye utfordringer? Våre rådgivere i Dfind, Ørjan Gamst eller Robert Larsen er tilgjengelig på hhv. 957 29 725 / 948 78 163, eller orjan.gamst@dfind.no / robert.larsen@dfind.no Les eventuelt mer om selskapet og stillingen her: https://karriere.amedia.no/.

Amedia er landets største utgiver av lokale medier og ledende på lokal avisutvikling. Daglig når konsernets medier mer enn to millioner lesere gjennom sine 80 avistitler og den nasjonale posisjonen Nettavisen. Med redaksjonelle medarbeidere over hele landet sørger vi for at våre lesere blir løpende oppdatert med nyheter og annet viktig innhold. Amedia har også en omfattende trykkeri- og distribusjonsvirksomhet. Konsernet har 2.100 ansatte og omsatte i 2019 for 3,7 milliarder kroner.