IKT forvalter

Publisert:
15.01.2020
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Energi | IT, Teknologi og Telecom | Produksjon
Varighet:
Engasjement
Søknadsfrist:
Snarest
Er du vår nye IKT-forvalter?
 
Nettalliansen har gjennomført flere store anskaffelser av IT-løsninger for alliansens om lag 40 eierselskaper.
Disse leveransene er nå satt i drift og driftes av ekstern leverandør, og i den 
forbindelse trenger vi å få dekket behovet for drift og forvaltningsstøtte til disse løsningene.
Vi søker derfor etter en person som kan bistå oss i løpende driftsoppfølging av løsninger, brukere og leverandører.

 
Ansvarsområde
 • Lede og koordinere drift og forvaltning av applikasjoner i Nettalliansen
 • Lede mindre forbedringsprosjekter
 • Bidra til å vedlikehold og forbedre eksisterende IT-løsninger gjennom tett dialog og behovsavklaring med eierselskapene
 • Ansvarlig for å koordinere systemendringer mellom brukere, systemeier og eksterne leverandører
 • Støtte systemeier i løsningsforbedringer i samarbeid med brukermiljøene
 • Ivareta leverandørkontakten knyttet til drift av IT-løsningene
 • Følge opp at drift og forvaltning er i henhold til inngåtte avtaler med leverandør(er)
 • Planlegging av systemvedlikehold i samarbeid med systemeier og ekstern driftsleverandør
 • Følge opp innmeldte feil mot drifts- og systemleverandør
 • Applikasjonsforvaltning, der dette ikke gjøres av system eller driftsleverandør:
 • Systemstøtte
 • Brukeradministrasjon
 • Grunnleggende parametersetting, systemoppsett og grensesnitt.
 • Systemutvikling (oppsett og tilpasninger)
 • Spesifisere og utvikle rapporter
 • System/enhetstesting
 
Personlige egenskaper:
 • Strukturert
 • Ryddig
 • Teknologiinteressert
 • Tilgjengelig
 • Responsiv
 • Tydelig
 • Omgjengelig
 • Teamarbeider
 
Krav til kompetanse og erfaring
 • Minimum 3-årig utdanning
 • 2-5 års erfaring, fortrinnsvis fra lignende stilling
 • Kjennskap til ITIL-prosesser
 • Erfaringer fra drift og forvaltning av løsninger/applikasjoner
 • Strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 
Vi tilbyr:
 • Fleksibel arbeidstid sentralt ved Nasjonalteateret i Oslo
 • Gode betingelser med forsikringsordning og pensjonssparing
 • Lite og sosialt miljø med flat struktur og uhøytidelige kollegaer
 • Mulighet for å lære mye og bygge kompetanse innenfor et stort spekter av teknologi

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap i Norge. Sammen gjør vi de lokale nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. 

Vi skal sikre økt effektivitet, gjennom digitalisering, felles innkjøp og kompetansedeling. Dette er eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av kompetanse og ressurser selskapene i mellom.