HMS Rådgiver / Ingeniør

Publisert:
22.10.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Rådgivning
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Vil du bidra til å gi over 300 mennesker en tryggere og sikrere arbeidshverdag? Er du opptatt av HMS-faget og har relevant og praktisk kunnskap og erfaring som du vil dele med oss i NGI? 

NGI ønsker å styrke sin kapasitet og søker nå etter en erfaren og kunnskapsrik person til sin KHMS-avdeling.
 
NGI har en stor og spennende prosjektportefølje i både inn- og utland, og vi ser nå etter en faglig dyktig HMS-rådgiver som kan delta i det operative HMS-arbeidet i våre prosjekter og med forbedring og videreutvikling av våre HMS system. Personen vi ser etter vil også jobbe med kontroll og videreutvikling av våre HMS-rutiner og systemer, samt revisjoner og risikovurderinger. Rollen vil også kunne bli dratt inn som HMS ansvarlig i gjennomføringen større prosjekter. 
Våre forskere jobber med prosjekter på utsatte steder, både i innland, utland og offshore. I tillegg driver vi et betydelig test- og forskningslaboratorium. Derfor er det ekstra viktig for NGI å fokusere på vern av liv, helse og det ytre miljøet i alle deler av virksomheten. Vi arbeider for kontinuerlig bevisstgjøring, opplæring og trening innen HMS for å skape tryggheten våre medarbeidere og kunder fortjener og krever.
 
NGI er opptatt av å etterleve lover, regler og ISO-standarder knyttet til HMS-området. Hovedfokus er at HMS skal være til støtte og praktisk nytte for de som jobber i operasjonene. Den vi søker må ha en praktisk tilnærming til HMS, og i noen sammenhenger også tørre å utfordre det etablerte. Rollen vil kommunisere bredt med store deler av NGIs organisasjon, samt med eksterne aktører. Den vi søker må trives med en bred kontaktflate og ha utpregede nettverksbyggende egenskaper.
 
Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for KHMS. Arbeidssted er på Ullevål i Oslo. Stillingen vil kunne kreve noe feltarbeid og reisevirksomhet i og utenfor Norge.

Ansvarsområder:
 • Fagansvarlig for HMS-arbeid i NGI og for forbedrings- og endringsarbeid innenfor fagfeltet
 • Sørge for at HMS står på dagsorden gjennom opplæring, trening og bevisstgjøring
 • Delta aktivt i større prosjekter, anbudsarbeid, kunde- og leverandørdialog
 • Systemutvikling og kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser
 • Bidra i risikovurderinger og analyse
 • Gjennomføre revisjoner, evalueringer og følge opp hendelser og avvik
 • Delta i faglig nettverk samt holde seg oppdatert på HMS regler og krav
 • Bistå med NGIs sertifisering til ISO 14001 og 45001
 • Proaktivt sørge for at NGI til enhver tid er i henhold til gjeldende regler, lover og sertifiseringskrav
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning (bachelor eller master relevant for fagområdet)
 • Minimum 5 års erfaring med praktisk HMS arbeid
 • Erfaring med å lede forbedringsprosesser og utvikling HMS system og prosedyrer
 • Erfaring fra ingeniørrelatert prosjektvirksomhet
 • Erfaring med og god kunnskap om relevant regelverk, lover og forskrifter innen NGIs fagområder
 • Erfaring med å holde kurs og opplæring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper:
 • Strukturert, selvgående og proaktiv
 • Engasjert og operativ, med evne til å heve blikket og tenke nytteverdi og praktiske løsninger
 • Teamorientert, diplomatisk og på tilbudssiden
 • Faglig og personlig integritet
 • Du trives i en organisasjon med høyt tempo 
 • Du kommuniserer godt og er lyttende og åpen for andres meninger, men tør å utfordre der du mener det er riktig/viktig
 • Du har utpreget godt humør og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeid
 • Tørre og utfordre og med høy personlig integritet
I NGI får du:
 • Jobb i en meget anerkjent organisasjon med svært høyt kompetansenivå
 • Muligheten til forme, påvirke og videreutvikle HMS-arbeidet
 • Motiverte og hardtarbeidende medarbeidere som trives i hverandres selskap 
 • Muligheten til faglig utvikling gjennom ulike kurs og programmer
 • Attraktive lønns, forsikrings- og pensjonsordninger, samt ansattgoder
For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre Senior Rådgivere i Dfind Executive Atle Sæther på telefon 91 91 39 99 evt. atle.sather@dfind.no eller Hallgeir Bakken på telefon 90 55 12 02 evt. hallgeir.bakken@dfind.no. Søk på stillingen ved å benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.  

Vi ser frem til å høre fra deg!

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært hekta på jord, berg og snø siden 1950-tallet, og er et internasjonalt ledende geoteknisk fagmiljø. Vi forsker og utvikler løsninger for både næringslivet og samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Vår kjerneoppgave er å bidra positivt til samfunnsutviklingen med forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI er en pådriver for anvendt forskning. Det betyr at resultatene våre skal være relevante, tas i bruk av markedet og komme samfunn, næringsliv og industri til gode. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. NGI utvikler samfunnsnyttige løsninger og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i resten av verden. Vi jobber innen områdene Offshore energi, Bygg, Anlegg og samferdsel, Naturfare og Miljøteknologi. Les mer om NGI på deres hjemmesider: www.ngi.no.