Financial Officer

Publisert:
26.10.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi | Offentlig sektor
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Financial Officer 
Financial Officer er ansvarlig for den økonomiske og finansielle ledelsen og den daglige driften av EFTA-domstolen og vil rapportere til Registrator. Stillingen vil ha lederansvar for en økonomi- og regnskapsmedarbeider. 

Ansvarsområde
Financial Officer vil være ansvarlig for EFTA-domstolens helhetlige økonomistyring og kontroll. Sentrale oppgaver vil være budsjett, regnskap, kostnadskontroll, rapportering og økonomisk oppfølging. Stillingen vil også ha ansvar for flere administrative oppgaver knyttet opp mot den daglige driften av domstolen, også lønns- og HR området. Du vil arbeide sammen med dyktige kollegaer i et internasjonalt og spennende miljø.

Hovedoppgaver
 • Helhetlig ansvar for økonomi- og regnskapsavleggelse for EFTA-domstolen som inkluderer perioderegnskap og økonomisk oppfølging
 • Utarbeide årlige budsjettforslag i tråd med Regler og forskrifter (SRR) og Finansielle regler og forskrifter (FRR)
 • Være proaktiv og legge til rette for kontinuerlig forbedring i prosesser og sikre god internkontroll 
 • Framstå som en aktiv bidragsyter ved å skape en effektiv og kvalitativ økonomi- og regnskapsfunksjon
 • Følge opp budsjetterte utgifter og kontrollere dokumentasjon av alle økonomiske transaksjoner i tråd med FRR
 • Sørge for korrekt lønn til personalet i tråd med SRR
 • Støtte i opplæring, forvaltning og etterlevelse av rutiner og prinsipper
 • Kontakt med banker, forsikringsselskaper, etc., og forhandle kontrakter med leverandører av varer og tjenester til EFTA-domstolen.
 • Ivareta Rettens retningslinjer for administrasjon av FRR og SRR.
 • Sikre riktig og effektiv drift av domstolens daglige drift og systemer

Kvalifikasjoner
 • Økonomisk utdannelse fra universitet, på Bachelor eller Masternivå, med spesialisering innenfor økonomi og regnskap 
 • Relevant og praktisk arbeidserfaring 
 • Meget gode engelskkunnskaper. Tysk- og/eller franskkunnskaper vil vær en fordel 
 • God teknologiforståelse - og kompetanse
 • Noe ledererfaring er ønskelig 
 • God brukerkompetanse/interesse fra ulike ERP- og rapporteringssystemer, samt gode Excel-kunnskaper

Personlige egenskaper
 • Lever ut og fremmer verdier som er i henhold til EFTA-domstolen 
 • God organisatorisk forståelse
 • Relasjonsskapende og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Fleksibel og endringsorientert

Vi tilbyr
 • Du vil bli en del av et internasjonalt og spennende miljø 
 • Du vil ha en selvstendig og sentral rolle ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli ansatt for en periode på 3 år med store muligheter for forlengelse
 • Du vil være i en organisasjon med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige og internasjonale betingelser 
 • Arbeidssted vil være EFTA Domstolene i Luxembourg

For ytterligere informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Finance Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / leif.thoring@dfind.no eller Senior Manager Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725 / orjan.gamst@dfind.no.

I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt

EFTA-domstolen er en internasjonal organisasjon med kontor i Luxembourg. Domstolen ivaretar den rettslige funksjonen i EFTA-systemet og tolker avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidet mellom EFTA-landene som er part i avtalen. EFTA-landene omfatter Norge, Island og Liechtenstein.

EFTA-domstolen består av tre dommere, en fra hver av de ovennevnte landene. Domstolens administrasjon håndteres av Registrar.

Retten har i dag en stab på ca. 20 personer. Hver dommer har et kabinett bestående av to juridiske sekretærer og en assistent. Registrar har ansvar for å lede en jurist, en Financial Officer, en økonomi- og regnskapsmedarbeider, to administrative assistenter, en resepsjonist og en vaktmester / sjåfør.