Elektroingeniør Hammerfest

Publisert:
09.10.2019
Sted:
Bergen, Hordaland
Kategori:
Energi | Industri
Varighet:
Prosjekt
Søknadsfrist:
Snarest
Vi ser etter deg som har en del års erfaring som elektroingeniør, og som fortrinnsvis har jobbet med koordineringsarbeid på et petroleumsanlegg. 
Stillingen har sete i Hammerfest, men det vil være muligheter for pendling fra Bergen. Ta kontakt for mer informasjon. 

Ansvarsoppgaver: 
Rapportere til TA ledelse, Ass. Skiftleder, OSR (avtales for hvert enkelt område).
Delta på tavle/status møter iht. møtestruktur for TA 2020.
Tett samarbeid med områdekoordinator og leverandørenes formenn for aktuelt område.
Sikre at leverandør har forberedt neste dag «Next day preparasjons».
Gi innspill til døgninstruksen til Skift, for å sikre nødvendig klargjøring av utstyr og system.
Verifisere at identifisert innmeldt revisjonsstansarbeidsomfang er reelt og vurdere hvilke jobber evt. deler av jobber som kan utføres utenfor stans.
Koordinere og forberede revisjonsstansaktivitetene slik at krav og etablert HMS-standard opprettholdes.
Inneha oversikt over planlagte og besluttede revisjonsstansaktiviteter.
Påse at jobber planlegges iht. ARIS OMM02.01.05 – Koordinere, prioritere og tilrettelegge 04.03 Detaljere aktivitet (estimering, rekvirering av materiell/tjenester) og eventuelt fullføre de som ikke er i PRCO i SAP.
Påse og sørge for detaljplanlegging av operasjoner i SAP, samt bidra til at jobbene planlegges i en fornuftig sekvens mtp tilgang til ressurser.
Påse og bidra til at prosjektene planlegger med nødvendig assistanse fra fagdisiplinene og at det blir lagt operasjoner for dette i SAP.
Følge opp materiell/ deler som er i bestilling.
Følge opp ELE,AUT,SAS og Mod portefølje for hele scope
Kontakt og oppfølging mot leverandører og intern MWC

Kvalifikasjoner
Høyskole/universitetsutdanning innen relevant fagområde.
Fagbrev og erfaring vil kunne kompensere for høyere formell utdanning.
Ønsket bakgrunn innen et eller flere av områdene: Engineering, drift eller vedlikehold av petroleumsanlegg.
Kunnskap om drift og vedlikehold av anlegg.
Kunne tilegne seg kunnskap om relevant styrende dokumentasjon og arbeidsprosesser.
Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.
Mer enn 5 års relevant erfaring er foretrukket.

Dfind er et konsulent- og rådgivningsselskap som har som mål å skape utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker. Vi tror på spesialisering, og tilbyr konsulenttjenester og rekruttering innen engineering, IT og økonomi/finans. I tillegg bistår vi våre kunder med lederrekruttering, organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid.

I Norge har vi kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dfind er en del av Randstad, verdens største aktør innen HR og rekrutteringsløsninger.

Denne rekrutteringen foretas av spesialistavdelingen Dfind Finance. Les mer om oss på www.dfind.no