Elektroingenior

Publisert:
02.10.2019
Sted:
Bergen, Hordaland
Kategori:
Energi | Industri
Varighet:
Prosjekt
Søknadsfrist:
Snarest
Operations Technology (OTE) i DPN gir teknisk driftsstøtte på tvers av driftsregioner i DPN og inn i det nye feltutviklingen på norsk sokkel. OTE bidrar til sikker, effektiv og bærekraftig drift, vedlikehold, modifikasjoner og nedbygging av installasjoner. Vi bidrar sterkt i å forme fremtiden for energi og realisere potensialet på norsk kontinentalsokkel (NCS). Technical Integrity (TI) opprettholder den generelle tekniske integriteten til installasjoner i DPN. Plant Integritys hovedfokus er på sikker, pålitelig og effektiv drift og vedlikehold. Ingeniørene i TI er organisert i en teknisk kompetanseenhet med ansvar for kontinuerlig forbedring og for å utvikle og styre teknisk kompetanse på tvers av systemer og oppgaver. Når du jobber i kompetanseenheten, kan du bli utsatt for mange forskjellige og spennende tekniske oppgaver innen profesjonell ledelse, drift, vedlikehold og / eller modifikasjonsprosjekter.

Vi ser etter kandidater innen elektroteknologi for å styrke vårt kontor i Bergen innen elektroteknologi generelt. Gi teknisk / operasjonell kompetanse til anleggsintegritet og vedlikehold / drift. Du er en pådriver for sikker og effektiv drift og verdiskaping. Du deltar i arbeidsprosesser angående drift, vedlikehold og modifisering innen elektroteknologi. Du støtter og utfordrer prosjekter og operasjoner for å forbedre ytelse, kvalitet og teknologiutnyttelse for kostnadseffektivitet. Når du jobber i enhetenes kompetansesenter, kan du bli utsatt for mange forskjellige og spennende tekniske oppgaver innen drift, vedlikehold og / eller prosjekter. Stor mulighet for interessante oppgaver og kompetanseutvikling.

Bred elektroteknisk bakgrunn fra både elektrisk systemdesign og hovedelektriske komponenter (sentralbord, motorer, generatorer, transformatorer, avbruddsfri strømforsyning, justerbare hastighetsdrev og kabler). God kunnskap og erfaring fra drift av elektriske systemer / komponenter. Erfaring med prosjektering, design, igangkjøring, vedlikehold og / eller modifisering av elektriske systemer. Det er en fordel å ha drifts- og / eller prosjekterfaring. God kunnskap om gjeldende standarder og myndighetskrav. Min. 5 års relevant erfaring (erfaring kan kompensere for formell kvalifikasjon). B.Sc. eller høyere (Elektroteknikk). God teknisk og kommersiell forståelse. Ekte interesse for ny teknologi. Gode ??kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. HMS tankesett. Proaktiv når det gjelder endring og forbedring. Entusiastisk og åpen. Kunne håndtere mange samtidige oppgaver. Systematisk og fokusert på sporbarhet. Håndtering av korte frister når det er nødvendig. Evnen til å leve etter «Jeg er sikkerhet» forventningene.