Digitale konsulenter i Oslo

Publisert:
14.08.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Rådgivning | Bygg og anlegg | Energi
Varighet:
Prosjekt
Søknadsfrist:
Snarest

Vi trenger noen digitale konsulenter i Oslo til faste og morsomme stillinger
Teknologi og digitale verktøy skaper nye muligheter, her får du jobbe med virksomhetsutvikling og effektivisering. 
Du vil jobbe i et miljø der det er mye erfaring innen prosjektledelse, programledelse, prosessledelse og strategisk rådgivning. En jobber som som regel på kundesiden, der du bistår i alle faser faser og områder av digitaliseringsprosjekt.
Rådgivning ifm utvikling av prosjekter og anskaffelsesstrategier, lede gjennomføring av små og store prosjekter, samt bidra med identifisering og realisering av gevinster som følge av leveranser i prosjektene. Her er det mange morsomme utfordringer å ta tak i. Her blir en sentral i det å jobbe frem smarte og fremtidsrettede løsninger.
 

Kvalifikasjoner:
5 års erfaring eller en eller flere av følgende områder:

  • prosjekt- og prosess-ledelse av større/komplekse prosjekter
  • strategi- og virksomhetsutvikling
  • endringsledelse og gevinstrealisering
  • virksomhets- / løsningsarkitektur

Du bør ellers ha:

  • formell høyere utdanning, helst på master-nivå.
  • gjerne erfaring fra en eller flere av bransjene samferdsel, bygg&anlegg, energi
  • erfaring fra tilsvarende type oppdrag eller prosjekter som skissert over
  • god evne til å formulere deg godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Det er ønskelig med relevante sertifiseringer. For eksempel PMP, IPMA, Prince2, MSP, TOGAF, ISTQB, SCRUM, ITIL eller tilsvarende. Dette er evt ogs sertifiseringer du kan få gjennom jobben.
Ta kontakt for mer informasjon.

Dfind er et konsulent- og rådgivningsselskap som har som mål å skape utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker. Vi tror på spesialisering, og tilbyr konsulenttjenester og rekruttering innen engineering, IT og økonomi/finans. I tillegg bistår vi våre kunder med lederrekruttering, organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid.

I Norge har vi kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dfind er en del av Randstad, verdens største aktør innen HR og rekrutteringsløsninger.

Les mer om oss på www.dfind.no


Denne rekrutteringen foretas av spesialistavdelingen Dfind Engineering. Les mer om oss på www.dfind.no