Daglig Leder

Publisert:
10.01.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Som daglig leder i Norsk Metallgjenvinning (NMG) får du en spennende mulighet til å påvirke og utvikle strategier som berører alle husstander og en rekke bedrifter i Norge. 
Politisk er det iverksatt flere tiltak for å stimulere til økt resirkulering av bl.a. plast, papir/kartong, glass og metall. Dette har tradisjonelt vært løst med bransjeavtaler, noe som nå er forskriftstyrt og gir fri konkurranse i markedet for produsentansvar.
Den operasjonelle delen er organisert i spesialiserte returselskaper som er eierne av Grønn Punkt Norge på Skøyen der NMG er en av disse. NMG søker nå etter en daglig leder som evner å se nye løsninger for å øke gjenvinningsgraden av metallemballasje i Norge. 
Viktige oppgaver er å stimulere kommuner, interkommunale –og private selskaper til å innføre gode innsamlingsløsninger og sorteringssamarbeid. Sentralt er også forvaltning av avtaler om innsamling, sortering og materialgjenvinning.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå styret i å utvikle de overordnede strategier.
 • Utvikle og styrke markedsposisjonen og forretningsmodeller.
 • Utvikle selskapets kunnskapsgrunnlag om miljøpåvirkning og kommunisere dette til markedet.
 • Ansvarlig for innkjøp, salg og avsetning av metaller.
 • Utvikle nye innsamlingsløsninger med interkommunale, kommunale og private selskap.
 • Rapportering til styret og kvalitetssikre myndighetsrapportering.
 • Oppfølging av regnskap og budsjett.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå innen økonomi og/eller i kombinasjon med relevant ingeniørfag.
 • Bransjeerfaring foretrekkes.
 • Forhandlinger på ledernivå – gjerne mot kommunal sektor.
 • Politisk forståelse og interesse er en fordel.
 • Evne til å kommunisere godt i flere kanaler.
 • God logistikkforståelse.

Egenskaper
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • God relasjonsbygger
 • Initiativrik og løsningsorientert

Stillingen rapporterer til styrets leder og har personalansvar for en person samt oppfølging av en konsulent som fungerer i en KAM rolle. 
NMG er lokalisert i fine lokaler på Skøyen der du samarbeider tett med Grønn Punkt Norge (GPN) samt øvrige returselskaper. I dag er det GPN som fører regnskap og står for markedsføring og kommunikasjonsaktiviteter rettet mot forbrukere.

Kontakt styrets leder Bjarte E. Grostøl på mobil 917 12 847 eller Senior Rådgiver 
Rune Borgen Dfind Executive mobil 400 21 431 for ytterligere informasjon.
 

Norsk Metallgjenvinning (NMG) er et godkjent returselskap med formål om å støtte opp om Norske og Europeiske ambisjoner knyttet til sirkulær økonomi.
NMG skal utvikle, styre og overvåke kostnadseffektive og konkurransenøytrale returordninger for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall av stål- og aluminium, slik at de til enhver tid gjeldende mål satt av offentlige myndigheter for dette området blir oppfylt.
Kommuner og interkommunale selskaper samt private aktører står for selve innsamlingen av brukt metallemballasje fra forbruker og næringsvirksomhet, og er meget viktige samarbeidspartnere for NMG.
NMG er et medlemsfinansiert non-profitt selskap og har flere sterke merkenavn som sine eiere.