Compliance & Risk Manager

Publisert:
24.08.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Asap
Vårt team
Compliance & Risk («C&R») er en uavhengig funksjon i konsernets virksomhet som sikrer tilsyn med etterlevelse av lovkrav, oppfølging av internkontroll og overvåking av operasjonelle risikoer. Funksjonen fører uavhengig tilsyn i konsernets fire verdipapirforetak. Teamet består av 3 dyktige fagpersoner med sterk forståelse for Wealth Management-bransjen. Teamet samarbeider tett, samtidig som hver og én har spesifikke ansvarsområder og høy grad av uavhengighet i sitt arbeid. C&R er en faglig sterk enhet som har fokus på dataanalyse, presis kommunikasjon og god forretningsforståelse. Dette sikrer at compliance og risikostyring ivaretas effektivt og målbart i konsernet. 
Stillingen rapporterer til Head of Compliance & Risk.

Din rolle 
 • Fremme og forankre risiko- og compliance kulturen i konsernet
 • Evaluere regelverksendringer som påvirker vår organisasjon
 • Gi råd og veiledning til styrene, ledelsen og våre ansatte om regelverk, internkontroll og operasjonell risiko i driften
 • Utforme og implementere kontrollplaner for å sikre overholdelse av myndighetskrav og interne retningslinjer
 • Bidra til kartlegging av operasjonelle risiko i virksomheten og overvåke operasjonelle hendelser
 • Delta i prosjekter for å ivareta etterlevelsen av regelverk og sikre forsvarlig operasjonell risikostyring
 • Gjennomføre og delta i compliance- og risikoopplæring
 • Utarbeide compliance- og risikorapporter til styrene og ledelsen i konsernet
 • Gjennomføre besøk og kontroller av våre filialkontorer i Norge og Sverige, slik at noe reisevirksomhet må påregnes
Vi ser etter deg med 
 • Universitetsutdannelse; mastergrad i jus / finans / risikostyring / revisjon eller beslektede erfarings- og fagområder
 • Tidligere erfaring fra finans er ikke et krav
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra compliance, kontroll, risikostyring eller internrevisjon
 • Evne til rask læring og forståelse i komplekse problemstillinger
 • Interesse for dataanalyse og evne til å sette deg inn i faglige utfordringer, spesielt innen IT-applikasjoner og -verktøy
 • God forståelse og kompetanse ved bruk av Office pakken, spesielt Excel
Personlige egenskaper
 • Mellommenneskelige ferdigheter med evne til å påvirke styrene, ledelsen samt andre interessenter
 • Du tar initiativ, er utadvendt og liker å ha ansvar
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Kompetanse i å fremstille komplekst innhold på en tydelig, kortfattet og overbevisende måte
 • Forretningsorientert og interesse for å lære om Wealth Management-bransjen
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Solid integritet
 • Evne til å jobbe selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsegenskaper
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper (eventuelt et annet skandinavisk språk)
Vi tilbyr
 • Et tilrettelagt opplæringsprogram for den nyansatte
 • Deltakelse i videreutvikling av konsernets C&R-funksjon
 • Å være en del av en viktig funksjon med betydelig ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø i et konsern med fokus på utvikling av våre ansatte
 • Kontor sentralt i Oslo i hyggelige lokaler med kantine
 • Konkurransedyktige betingelser
Høres dette spennende ut, ta kontakt med Ørjan Gamst på tel. 957 29 725 eller Leif Thoring på tel. 913 68 810 i Dfind Finance. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest
Søknader vil bli behandlet fortløpende
 

Formuesforvaltning er Norges største privateide og uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap. Vi har ansvaret for ca. 77 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner med lokal tilstedeværelse over hele Norge, og med kontorer i 17 byer. Du finner oss også i Sverige under merkevaren Burenstam & Partners AB med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmö, samt i vårt kontor i London. I tillegg opererer datterselskapene Kron AS og Griff Kapital i Norge. Formuesforvaltning ble etablert i 2000 og sysselsetter i dag nær 300 personer.
Besøk vår hjemmeside: https://formue.com