CFO til Strand Unikorn AS på Moelv

Publisert:
14.01.2020
Sted:
Moelv, Hedmark
Kategori:
Økonomi | Industri | Produksjon
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest

Vil du være med på å bygge videre på over 175 års stolt historie med kontinuerlig vekst og utvikling?

Strand Unikorn AS søker nå en CFO som skal være med på å løfte selskapet videre gjennom strukturering og effektivisering av økonomifunksjonen, samt utvikling av gode analytiske verktøy og modeller for ledelses- og beslutningsstøtte. 

Rollen er helt sentral i konsernets ledergruppe og en viktig strategisk bidragsyter. Du vil fremstå som en god sparringspartner og støtte for øvrig ledelse med god og relevant beslutningsinformasjon. Vi forventer også at du evner å initiere og gjennomføre tiltak som støtter konsernets ambisjoner om vekst og utvikling, i tillegg til økt lønnsomhet. 

Videre vil løpende oppgaver være å gjennomføre periodisk rapportering, ansvar for budsjett- og planprosesser, samt sikre gode finansieringsløsninger og sterk likviditetsstyring.  

Som CFO vil du ha det overordnede ansvaret for økonomi, finans og IT funksjonen i konsernet. Du vil ha lederansvar for ansatte innen disse avdelingene og rapporterer til konsernets CEO.

SENTRALE OPPGAVER: 

 • Sentral i konsernets ledergruppe. Bidra til utvikling og realisering av konsernets strategier og mål
 • Periodisk rapportering til ledelse og styre, samt styring og koordinering av konsernets plan- og budsjettprosesser
 • Videreutvikle en sterk regnskapsfunksjon som arbeider effektivt og sikre kvalitative leveranser. Sikre at regnskapet er i tråd med gjeldende standarder og lovverk
 • Bygge gode løsninger for løpende rapportering og analyser som støtte for strategiske valg og beslutninger i konsernet
 • Bistå ledelsen i datterselskaper i økonomiske og finansielle spørsmål
 • ​​​​​​​Lede finansieringsaktiviteter og bygge gode relasjoner mot eksterne samarbeidspartnere
 • Styrerapportering og deltakelse i konsernets styremøter og generalforsamling
 • Daglig ledelse av konsernets fellesfunksjoner innen økonomi og IT. Lederansvar
 • Administrative oppgaver

ØNSKET BAKGRUNN:

 • Høyere utdanning innen økonomi/finans og ledelse
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra ledende økonomistillinger
 • Erfaring med personalledelse 
 • Teknisk anlagt. God erfaring med ERP og BI-systemer og opptatt av å skape effektive og automatiserte prosesser
 • Gjerne erfaring fra å lede digitaliseringsprosjekter innen økonomifunksjoner, eller erfaring fra effektive modeller/strukturer
 • God regnskapsmessig forståelse
 • Gjerne erfaring fra produksjon/logistikk drevne miljøer

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Flink til å bygge relasjoner og skape tillit på alle nivåer i en organisasjon. Gode lederegenskaper
 • Strategisk anlagt. Evner å operasjonalisere strategier og forstå driften slik at selskapet styrer etter riktige drivere
 • Forretningsorientert og interesse for å bidra til vekst og bedring av lønnsomhet
 • Energisk og engasjerende. Evner å påvirke og få med seg mennesker
 • Analytisk sterk
 • Strukturert og god til å bygge effektive funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

VI TILBYR: 

 • En meget selvstendig og sentral rolle i et solid konsern. En rolle med stort ansvar og meget stor påvirkningskraft
 • CFO vil få en helt sentral rolle i selskapets strategiske planer om å effektivisere administrasjon og drift for å løfte konsernet videre 
 • Bli en sentral del av en stolt historie i en hjørnesteinsbedift i sin region med over 175 års historie og stor samfunnsnytte og interesse
For ytterlige informasjon, kontakt Senior Manager Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no. Søknader behandles fortløpende.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

  Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden. Vår visjon er: Alltid der for deg. Våre virksomhetsområder er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (såkorn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôr-kjeden og konsernet har ca. 150 ansatte. Vi har seks avdelinger på Østlandet og to datterselskaper, Hundseth Mølle i Trøndelag og Vestfoldmøllene i Vestfold. Konsernet hadde en omsetning på ca. 1,5 milliarder i 2019.