Center Manager

Publisert:
25.06.2019
Sted:
Tiller, Trøndelag
Kategori:
Administrasjon og kontor | Salg og markedsføring
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
07.08.2019

Vi søker en visjonær, dynamisk, inspirerende og markedsorientert Center Manager til å lede og videreutvikle City Syd og Tiller Torget. 

Om sentrene:
City Syd er et av Midt-Norges største kjøpesenter og har levert kvalitetshandel til trøndere i 30 år. Senteret ligger i et godt etablert handelsområde, og har med sine 74 butikker en spennende leietagermiks innen alt fra mote til mat og drikke. City Syd er stadig i utvikling, og har mange spennende planer for fremtiden. 
 
Tiller Torget ligger i samme handelsområde som City Syd på Tiller i Trondheim, og har en butikkmiks som i hovedsak er rettet mot hus og hjem. Senteret er oversiktlig og ryddig, med populære kjeder innen sport og elektronikk som sine viktigste trekkplastre. Tiller Torget forvalter også nabobygget, som blant annet huser XXL og Power.  

City Syd og Tiller Torget er eid av Storebrand Livsforsikring og forvaltes av Citycon.

Om stillingen:
Å være Center Manager i Citycon innebærer at du får totalansvar for sentrenes resultater og verdiskapning, innenfor en bransje preget av stor endring,. Gjennom strategisk nytenking og utvikling av sentrenes ansatte og butikkansatte, vil du være med på å skape en vinnerkultur og lønnsomhet, som når nye høyder og hvor gode kundeopplevelser er essensielt.  Du har det overordnede ansvaret for kjøpesentrenes drift, markedsføring og utvikling, samt personalansvar for 4 egne ansatte i senterdriften. Stillingen rapporterer til Commercial Director, som sammen med våre sentrale ressurspersoner på Utleie, Marked og Utvikling vil være viktige støttepersoner, for at både du og Citycon lykkes. 

Stillingen er både spennende og krevende med mange kontaktflater, både internt og eksternt, som skal bearbeides og bygges gode relasjoner mot. Center Manager er det naturlige kontaktpunkt mot eiere, leietakere, kunder og leverandører. I tillegg er det en viktig oppgave å skape gode relasjoner til media, lokalpolitikere og kommunale myndigheter.

Om deg:
Hos Citycon mener vi at de beste menneskene lager de beste kjøpesentre, der suksessen til leietakerne våre og vår egen virksomhet er direkte forbundet med å ha de rette folkene på de rette stedene. Engasjerte ansatte er vår bærebjelke for å skape en dynamisk kultur, som gir grobunn for nye ideer og innovasjon.
 
Kandidaten vi søker har solid erfaring fra ledelse av en handels-/tjenestebedrift eller annen sammenlignbar virksomhet. Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå med noen års relevant erfaring og solide resultater å vise til. Stillingen krever at du innehar god kommersiell forståelse, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk og at du er en erfaren bruker av nødvendige IT verktøy. Utover dette er du:

  • God til å bygge relasjoner, er engasjert, inspirerende og trives med et høyt aktivitetsnivå
  • En entreprenør med kremmerånd og har evnen til å jobbe både operativt og strategisk

Jobbe hos oss:
Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg, og legger til rette for karriereutvikling. Medarbeidere som trives godt på jobben, yter også bedre på arbeidsplassen. Derfor støtter vi jobb-liv-balansen til våre medarbeidere. Vi strekker oss hele tiden for å ta godt vare på medarbeiderne våre, og bygge et kreativt og effektivt arbeidsmiljø. En stilling som Center Manager gir deg en unik mulighet til å lede og videreutvikle to av våre kjøpesenter inn i fremtiden. Vi tilbyr gode betingelser med mulighet til å påvirke din egen lønn.

Om prosessen
Vi går snart inn i en ferieperiode hvor det er krevende å finne tid til intervjuer og møter. Søknadsfristen er derfor satt til 7. august og det er små sjanser for at noen vil bli invitert til intervju før dette. Vi ønsker imidlertid at du i din søknad oppgir når du ikke vil være tilgjengelig for intervjuer. Vi finner alltid en løsning for gode kandidater. Har du spørsmål rundt stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Dfind Executive, Hallgeir Bakken, 905 51 202 eller Per Ivar Elton, 909 20 462. Du kan også kontakte Andrè Gaden (Commercial Director) i Citycon, 930 37 322. I uke 28-30 kan det være litt vanskeligere å nå igjennom, men send eventuelt en tekstmelding så vil du bli kontaktet i god tid før søknadsfristen går ut.

Du kan lese mer om oss på: 
https://www.citycon.com/no     
https://www.citysyd.no og www.tillertorget.no
 

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Selskapet forvalter eiendeler for ca EUR 5 milliarder, har en børsverdi på rundt EUR 2 milliarder og tiltrekker seg ca. 170 millioner besøkende årlig.

I Norge eier Citycon 15 kjøpesentre, i tillegg til å forvalte ytterligere 12 kjøpesentre på vegne av andre eiere. Citycon er anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse.