Center Manager - Oasen

Publisert:
01.07.2019
Sted:
Fyllingsdalen, Hordaland
Kategori:
Administrasjon og kontor | Økonomi | Salg og markedsføring
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
07.08.2019

Om senteret: 
Oasen går under betegnelsen «sentrum i en trivelig bydel», og har en sterk lokal og regional posisjon i Fyllingsdalen. Vi har rundt 70 butikker, legesenter og kontorlokaler, og har som mål å være det kommersielle, kulturelle og sosiale samlingspunktet for de vel 30.000 innbyggerne i Fyllingsdalen. Oasen ligger bare en ti minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Oasen er forøvrig sammen med Trekanten i Asker, de to første kjøpesentrene i Norge som er sertifisert som SAFE Retail Destinations. 

Oasen 2022: 
Oasen skal videreutvikles som et urbant, aktivt og attraktivt møtested for befolkningen i Fyllingsdalen. Et viktig steg på veien dit er etableringen av Bybanen, med holdeplass rett utenfor senteret. Det skaper også nye muligheter for Oasen, som ønsker å åpne seg mer opp mot omgivelsene, der transparente fasader med servering og handel knytter senteret tettere sammen med bylivet. Fotavtrykket til Oasen skaper også et godt fundament for ny boligutvikling på toppen av senteret, tett på kollektivknutepunkt, med innganger direkte fra gateplan og utomhus arealer på taket. Fremtiden er i Fyllingsdalen.

I planleggingsfasen og i en eventuell prosjektperiode vil Center Manager ha en svært viktig rolle.

Om stillingen: 
Å være Center Manager i Citycon innebærer at du får totalansvar for senterets resultater og verdiskapning, innenfor en bransje preget av stor endring. Gjennom strategisk nytenking og utvikling av senterets ansatte og butikkansatte, vil du være med på å skape en vinnerkultur og lønnsomhet, som når nye høyder og hvor gode kundeopplevelser er essensielt.  Du har det overordnede ansvaret for kjøpesenterets drift, markedsføring og utvikling, samt personal-ansvar for 4 egne ansatte i senterdriften. Stillingen rapporterer til Commercial Director, som sammen med våre sentrale ressurspersoner på Utleie, Marked og Utvikling vil være viktige støttepersoner, for at både du og Citycon lykkes. 

Stillingen er både spennende og krevende med mange kontaktflater, både internt og eksternt, som skal bearbeides og bygges gode relasjoner mot. Center Manager er det naturlige kontaktpunkt mot eiere, leietakere, kunder og leverandører. I tillegg er det en viktig oppgave å skape gode relasjoner til media, lokalpolitikere og kommunale myndigheter.

Om deg:
Hos Citycon vet vi at suksessen til våre leietakerne og vår egen virksomhet, er direkte forbundet med å ha de rette folkene på de rette stedene. Engasjerte ansatte er bærebjelker for en dynamisk kultur, som gir grobunn for nye ideer og innovasjon.
 
Kandidaten vi søker har lengre erfaring fra ledelse av en handels-/tjenestebedrift eller annen sammenlignbar privat virksomhet. Med tanke på de neste 2-3 årene så er det en fordel om du har vært med på større endringsprosjekter og at du motiveres av mulighetene som endringer gir. Din evne til å bygge relasjoner vil sammen med din entusiasme og lederskap, sørge for at leietakere og samarbeidspartnere spiller hverandre gode og at kunder i prosjektperioden faktisk ser at vi bryr oss.  Du bør være en entreprenør med kremmerånd, som trives med høyt aktivitetsnivå og som har evnen til å jobbe både operativt og strategisk.

Du har utdanning på minimum bachelornivå med noen års relevant erfaring og solide resultater å vise til. Stillingen krever at du innehar god kommersiell forståelse, har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk og at du er en erfaren bruker av nødvendige IT verktøy. 

Jobbe hos oss: 
Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg, og legger til rette for varierte muligheter til karriereutvikling. Medarbeidere som trives godt på jobben, yter også bedre på arbeidsplassen. Derfor støtter vi jobb-liv-balansen til våre medarbeidere. Vi strekker oss hele tiden for å ta godt vare på medarbeiderne våre, og bygge et kreativt og effektivt arbeidsmiljø. En stilling som Center Manager gir deg en unik mulighet til å lede og videreutvikle Oasen kjøpesenter til et nytt nivå. Vi tilbyr gode betingelser med mulighet til å påvirke din egen lønn.

Om prosessen
Vi går snart inn i en ferieperiode hvor det er krevende å finne tid til intervjuer og møter. Søknadsfristen er derfor satt til 7. august og det er små sjanser for at noen vil bli invitert til intervju før dette. Vi ønsker imidlertid at du i din søknad oppgir når du ikke vil være tilgjengelig for intervjuer. Vi finner alltid en løsning for gode kandidater. 

Har du spørsmål rundt stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Dfind Executive, Hallgeir Bakken, 905 51 202 eller Per Ivar Elton, 909 20 462. I uke 28-30 kan det være litt vanskeligere å nå igjennom, men send eventuelt en tekstmelding så vil du bli kontaktet i god tid før søknadsfristen går ut.
 

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Selskapet forvalter eiendeler for ca EUR 5 milliarder, har en børsverdi på rundt EUR 2 milliarder og tiltrekker seg ca. 170 millioner besøkende årlig.

I Norge eier Citycon 15 kjøpesentre, i tillegg til å forvalte ytterligere 12 kjøpesentre på vegne av andre eiere. Citycon er anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse.