Business Unit Controller

Publisert:
21.03.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Bygg og anlegg | Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
For Omexom Norge søker vi nå en analytisk sterk og forretningsorientert Business Unit Controller som vil ha et selvstendig Controller-ansvar for to til tre virksomhetsområder. 
Du rapporterer til Finance Director  for Norge og er plassert i økonomiavdelingen hvor du inngår i et team med tre Controllere. Økonomiavdelingen består i tillegg av en regnskapsenhet med seks ansatte, samt en prosjektcontroller og konserncontroller som rapporterer til CFO for Norden. I samarbeid med avdelingen vil du bidra inn med å videreutvikle rapporterings- og styringsmodeller med digitale løsninger. Operasjonelt vil du arbeide meget tett på driften og ha bred kontaktflate mot ledelse og prosjektorganisasjonen. 

Som Business Unit Controller vil du være en meget sentral person i de respektive forretningsenhetene og ha den operative og faglige rollen for den økonomiske styringen og kontrollen av de prosjekter og kontrakter du til enhver tid har ansvar for. Du vil være involvert i alle fasene av prosjektet og vil framstå som en ressursperson på regnskapsmessige, økonomiske og finansielle problemstillinger og spørsmål. Stillingen har bred kontaktflate internt og vil sitte tett på driften i prosjektene.

Arbeidsoppgaver:
 • Controlleransvar for to-tre forretningsenheter. Aktiv og sentral rolle i ledergrupper
 • Ha den overordnede og løpende økonomiske og finansielle oversikten over prosjekter
 • Gjennomføre finansiell månedlig avslutning og rapportering av pågående prosjekter, samt overordnet for forretningsenheten i tett samarbeid med Business Unit Manager og Financial Director
 • Løpende Controlling, herunder delta i og gjennomføre resultatgjennomganger med Business Unit Manager og prosjektledere
 • Framstå som en reell Business Partner for forretningsenhetene. Støtte og bistå løpende i en rolle som sitter tett på driften i prosjektene
 • Opplæring og coaching av prosjektledere og forretningsenhets-ledere innenfor prosjektøkonomi og systemer
 • Forberede og gjennomføre kvartalsvise prognoser og Business Reviews for respektive forretningsenheter
 • Styre opp og gjennomføre budsjettprosess i tett samarbeid med Business Unit Manager  
 • Bidra til å videreutvikle modeller for rapportering og økonomistyring ved bruk av Excel, datavarehus og BI løsninger
 • Likviditetsstyring av prosjekter og kontrakter

Kvalifikasjoner:
 • Økonomisk utdannelse på Bachelor-nivå eller høyere 
 • Erfaring fra controlling knyttet til prosjektvirksomhet og bruk/kjennskap til løpende avregnings metode (POC) 
 • God grunnleggende regnskapsforståelse og kjennskap til finansiell behandling av prosjekter 
 • God teknisk forståelse og kompetanse med ERP systemer, datavarehus og BI løsninger. Erfaring med IFS og Power BI er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra rapportering til utenlands morselskap er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:
 • Omgjengelig person og god på å bygge relasjoner og skape tillit på alle nivåer ute i organisasjonen
 • Evner å kommunisere og gjøre seg forstått i driftsorganisasjonen
 • Analytisk anlagt
 • Selvstendig i sin arbeidsstil. Evner å styre opp egen arbeidshverdag, tar initiativ og sørger for at ting blir gjort
 • Samvittighetsfull og fokus på leveranser
 • Evner å se helheten og samtidig ha et øye for detaljer
 • Hjelpsom og støttende mot andre, men klarer også å sette krav og styre opp prosesser/prosjekter for å skape fremdrift

Vi tilbyr:
 • Et hyggelig og svært kvalifisert økonomiteam med stor ansvarsfølelse og engasjement for virksomheten
 • Tett kontakt mot virksomheten og Business Unit managers «høyre hånd» 
 • Spennende fremtidsrettet virksomhet innenfor energi- og fornybar sektoren
 • Nye fine lokaler sentralt på Helsfyr i Oslo 
 • Konkurransedyktig lønn, meget gode pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram for alle ansatte

For ytterlig informasjon, kontakt Senior Manager i Dfind Finance Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 

Omexom er VINCI Energies merkevare for tjenester i hele verdikjeden av energidistribusjon. 200 av VINCI Energies selskaper bruker i dag Omexom som varemerke. De fleste av disse selskapene er lokalisert i Europa, men du finner også Omexom på New Zealand, i Mosambik og i Brasil. Omexom representert i 32 land og er i stadig vekst. Samlet omsetning for Omexom er over 30 milliarder kroner.