Business Controller til Kirkens Bymisjon Eiendom

Publisert:
10.09.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Bygg og anlegg | Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Ansvarsområde

Som vår Business Controller vil du være en sentral person i eiendomsavdelingen og du vil bidra inn både operasjonelt og strategisk. Du vil ha det overordnede ansvaret for den økonomiske styringen av stiftelsens eiendomsselskaper. Sentralt i rollen er ansvar for løpende rapportering, budsjettering, analyser og beslutningsstøtte. Videre vil analyser og vurderinger i forbindelse med nye eiendomsprosjekter ligge til ditt ansvarsområde. Du vil og arbeide tett med Bymisjonens Controller- og økonomiavdeling for å sikre kvalitative og effektive prosesser, og modeller for økonomisk styring og kontroll i avdelingen. Som vår Business Controller vil du fremstå som en god rådgiver og sparringspartner for avdelingen, og stiftelsen for øvrig, innen økonomisk styring av stiftelsens eiendomsmasse.

Stillingen rapporterer til eiendomsdirektør i SKBO. 

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for utarbeidelse av kommentarer og analyser ved måneds- og tertialrapporter i samarbeid med
 • økonomiavdelingen og avdelingen forøvrig
 • Ansvarlig for budsjett og prognosearbeid
 • Økonomistyring og controlling for eiendomsselskapene
 • Påse optimal finansiering og likviditet i selskapene
 • Utarbeidelse av kalkyler og beregninger i forbindelse med investeringer og prosjekter
 • Finansiell risikostyring av stiftelsens eiendomsmasse
 • Felleskostavregninger og andre avstemninger
 • Årsoppgjør, utarbeidelse av årsrapport
 • Fremstå som en sterk rådgiver og sparringspartner for avdelingen innenfor sitt område
 • Prosjektstøtte og prosjektcontrolling

Kvalifikasjoner:
 • Økonomisk utdannelse på Bachelor-nivå eller høyere
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling, gjerne med kjennskap til finansiering og investeringsanalyser
 • Erfaring fra eiendomsbransjen er en fordel, men ikke et krav
 • God regnskapsforståelse
 • Gode IT og systemkompetanse, spesielt i Excel
 • God faglig bredde innen regnskap, økonomi og controlling

Personlige egenskaper:
 • God relasjonsbygger, evner å kommunisere tydelig og forståelig med ulike brukergrupper
 • Omgjengelig, hjelpsom og støttende
 • God påvirknings- og gjennomslagskraft
 • Selvgående, dynamisk og oppsøkende arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å innta et bredt perspektiv. God forretningsmessig forståelse
 • Analytisk
 • Strukturert og samvittighetsfull

Vi tilbyr:
 • Meget sentral rolle i en organisasjon i vekst og utviklingsfase
 • Et meget sterkt faglig miljø og høy arbeidsglede internt i avdelingen
 • Store påvirkningsmuligheter og mulighet til å styre egen arbeidsdag
 • Bli en del av en organisasjon med sterk samfunnsnytte og ansvar
 • Et meget uformelt og hyggelig miljø med god takhøyde

For ytterlig informasjon, kontakt Senior Manager i Dfind Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725, eller per mail: orjan.gamst@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.

Eiendomsavdelingens oppgave er å forvalte SKBO’s eiendomsmasse på ca. 90.000m2. Eiendomsporteføljen består i hovedsak av institusjoner, leiligheter, kirke og næringslokaler. Eiendomsavdeling driver profesjonelt innenfor en diakonal stiftelse, og er en viktig inntektskilde for organisasjonen. Avdelingen har i dag 14 ansatte innenfor områder som forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling/byggeprosjekter, utleie og økonomistyring.

Avdelingen er lokalisert på hovedkontoret som ligger i Tollbugata 3 - sentralt i Oslo sentrum.