Business Controller

Publisert:
08.02.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
Vil du bruke din kompetanse til å hjelpe mennesker? Hos oss kan du bidra med din erfaring og kompetanse til å hjelpe oss med å få mest mulig humanitær hjelp for hver krone.

Norges Røde Kors søker nå en Business Controller til en sentral rolle i vår økonomifunksjon.
 
ANSVARSOMRÅDE

Ansvarsområdet for stillingen er å følge opp resultater, økonomi- og virksomhetsstyringen ved å sikre sammenheng mellom økonomiske prioriteringer, vedtatte strategier/ planer, og ved å påse at ting fungerer som det skal innenfor gjeldende lover, regler og retningslinjer.  
Du vil inngå i enheten for Controlling og Analyse i Økonomi- og administrasjonsavdelingen, og vil kunne fremstå som en sterk bidragsyter til videre utvikling av organisasjonen.

Stillingen rapporterer til leder for Controlling og Analyse.
 
ARBEIDSOPPGAVER
 • Følge opp resultater, økonomi- og virksomhetsstyringen ved å se om ting fungerer som det skal og om det leveres i henhold til strategi/planer
 • Følge opp at lover, regler og retningslinjer følges ved stikkprøvekontroller eller ved utvalgte emner
 • Bistå sammen med enheten og avdelingene i utvikling av rutiner, systemer og retningslinjer og tilrettelegge for effektive verktøyer og formater
 • Planlegge, kvalitetssikre og gjennomføre prosesser for budsjettering, prognoser og rapportering
 • Utarbeide og følge opp analyser for å sikre forsvarlig økonomisk styring og rapportering
 • Rådgi og sparre i økonomiske spørsmål
 • Ha forståelse for avdelingenes økonomistyring og forvaltning og varsle berørte parter og ledelse om avvik
 • Bidra på tvers av enheten etter behov

KVALIFIKASJONER
 • Minimum 3 års dokumentert erfaring fra relevant arbeid som controller
 • Sterk kompetanse innen virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering
 • God analyse- og utredningsforståelse og evne å se de store linjene
 • God systemforståelse og erfaring med Excel, BI verktøy mm
 • Gode norsk kunnskaper så vel muntlig som skriftlig, gjerne sterke skriftlige formuleringsevner
 
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode analytiske egenskaper og resonneringsevne
 • Flink på relasjoner, evner å skape tillit innad i teamet og på tvers i organisasjonen
 • Sterk på kommunikasjon, gode redaksjonelle og evner å formidle økonomiske resultater på en lettfattelig måte
 • Selvgående, men opptatt av å bidra til et godt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode
 
VI TILBYR
 • Sentral og synlig rolle i organisasjonen.
 • Være med på å utvikle en sterk virksomhetsstyring i organisasjonen Selvstendig og fleksibel rolle med stor påvirkningskraft
 • En del av en verdensomspennende organisasjon med sterk samfunnsnytte og -ansvar. Et uformelt og hyggelig miljø med takhøyde
 
For ytterlig informasjon, kontakt Senior Manager i Dfind Finance Ørjan. Gamst på tlf.  957 29 725 eller per mail: orjan.gamst@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.