Business Controller - Eiendom - Oslo

Sendt:
16.03.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Finance & Accounting
Ansettelsesform:
Full time
Referansenummer:
115541326
Søknadsfrist:
Snarest
Kontakt:
Ørjan Gamst
Telefonnummer:
+47 957 29 725
Ansvarsområde
Som vår Business Controller vil du være en sentral person i eiendomsavdelingen og du vil bidra inn både operasjonelt og strategisk. Du vil ha det overordnede ansvaret for den økonomiske styringen av stiftelsens eiendomsselskaper. Sentralt i rollen er ansvar for løpende rapportering, budsjettering, analyser og beslutningsstøtte. Videre vil analyser og vurderinger i forbindelse med nye eiendomsprosjekter ligge til ditt ansvarsområde. Du vil og arbeide tett med SKBO's Controller- og økonomiavdeling for å sikre kvalitative og effektive prosesser, og modeller for økonomisk styring og kontroll i avdelingen.

I stillingen som Business Controller vil du fremstå som en god rådgiver og sparringspartner for avdelingen, og stiftelsen for øvrig, innen økonomisk styring av stiftelsens eiendomsmasse.

Stillingen rapporterer til eiendomsdirektør i SKBO og inngår i avdelingens ledergruppe. Avdelingen har i dag 14 ansatte.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utarbeidelse av kommentarer og analyser ved måneds- og tertialrapporter i samarbeid med økonomiavdelingen og avdelingen forøvrig
 • Ansvarlig for budsjett og prognosearbeid
 • Økonomistyring og controlling for eiendomsselskapene
 • Påse optimal finansiering og likviditet i eiendomsselskapene
 • Utarbeidelse av kalkyler og beregninger i forbindelse med investeringer og prosjekter
 • Finansiell risikostyring av stiftelsens eiendomsmasse
 • Felleskostavregninger og andre avstemninger
 • Årsoppgjør, utarbeidelse av årsrapport
 • Fremstå som en sterk rådgiver og sparringspartner for avdelingen innenfor sitt område
 • Prosjektstøtte og prosjektcontrolling
Kvalifikasjoner
 • Økonomisk utdannelse på Bachelor-nivå eller høyere
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling, gjerne med kjennskap til finansiering og investeringsanalyser
 • Erfaring fra eiendomsbransjen er en fordel, men ikke et krav
 • God regnskapsforståelse
 • Gode IT og systemkompetanse, spesielt i Excel
 • God faglig bredde innen regnskap, økonomi og controlling
Egenskaper
 • God relasjonsbygger, evner å kommunisere tydelig og forståelig med ulike brukergrupper
 • Omgjengelig, hjelpsom og støttende
 • God påvirknings- og gjennomslagskraft
 • Selvgående, dynamisk og oppsøkende arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å innta et bredt perspektiv. God forretningsmessig forståelse
 • Analytisk
 • Strukturert og samvittighetsfull
Vi tilbyr
 • Meget sentral rolle i en organisasjon i vekst og utviklingsfase
 • Et meget sterkt faglig miljø og høy arbeidsglede internt i avdelingen
 • Store påvirkningsmuligheter og mulighet til å styre egen arbeidsdag
 • Bli en del av en organisasjon med sterk samfunnsnytte og ansvar
 • Et meget uformelt og hyggelig miljø med god takhøyde

  For ytterlig informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance på tlf. 957 29 725 eller Paul Konow på tlf. 400 21 407. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.Organisasjonsbeskrivelse

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 2000 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; bla. rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt kirkelig arbeid.Eiendomsavdelingens oppgave er å forvalte SKBO’s eiendomsmasse på ca. 90.000m2. Eiendomsporteføljen består i hovedsak av institusjoner, leiligheter, kirke og næringslokaler.Eiendomsavdeling driver profesjonelt innenfor en diakonal stiftelse, og er en viktig inntektskilde for organisasjonen. Avdelingen har i dag 14 ansatte innenfor områder som forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling/byggeprosjekter, utleie og økonomistyring.Avdelingen er lokalisert på hovedkontoret som ligger i Tollbugata 3 - sentralt i Oslo sentrum.