Assistant Center Manager

Publisert:
12.04.2019
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Økonomi | Salg og markedsføring | Service yrker
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
02.05.2019

Citycon har i dag ti kjøpesentre beliggende i Osloregionen (Oslo, Akershus og Buskerud). Hvert av disse sentrene har en egen Center Manager som har totalansvar for sitt kjøpesenter. Vi søker en Assistant Center Manager for å ytterligere styrke driften av våre kjøpesentere, og for utvikle nye talenter innen kjøpesenterledelse. Du vil bli direkte underlagt og jobbe tett sammen med en Center Manager i Osloregionen. Arbeidsdagen din med ansvar og oppgaver vil variere i forhold til din utvikling, men med den hensikt å at man skal utvikle seg til å bli en av våre nye Center Managers. I rollen som Assistant Center Manager vil arbeidsoppgavene blant annet innebære:

  • Bistå i den daglige driften av kjøpesenteret, blant annet oppfølging av leietakere
  • Være en bidragsyter i den kommersielle utvikling av kjøpesenteret hva angår f.eks. leietakermiks, profil og utforming
  • Bistå med utarbeidelse og oppfølging av budsjett-/prognoser og relevante KPI’er
  • Bistå i oppfølging av senterets virksomheter, kontinuerlig følge opp leietakernes lønnsomhet og foreslå tiltak ved behov
  • Delta i møter med leietakere og interne støttespillere både lokalt og sentralt.
  • Være med i møter med media, lokalpolitikere og kommunale myndigheter

Om deg:
Hos Citycon mener vi at de beste menneskene lager de beste kjøpesentre, der suksessen til leietakerne våre og vår egen virksomhet er direkte forbundet med å ha de rette folkene på de rette stedene. Engasjerte ansatte er vår bærebjelke for å skape en dynamisk kultur, som gir grobunn for nye ideer og innovasjon.

Kandidaten vi søker kan gjerne være nyutdannet på minimum bachelor-nivå. Det er ingen ulempe om du har noe relevant erfaring, gjerne fra en handels-/tjenestebedrift eller annen sammenlignbar virksomhet.

  • Du har kommersiell- og forretningsmessig interesse, trives med mennesker, er engasjert, og liker et høyt aktivitetsnivå.
  • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk og er vant til å bruke IT verktøy.

Jobbe hos oss:

Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg, og legger til rette for varierte muligheter til karriereutvikling. Medarbeidere som trives godt på jobben, yter også bedre på arbeidsplassen. Derfor støtter vi jobb-liv-balansen til våre medarbeidere. Vi strekker oss hele tiden for å ta godt vare på medarbeiderne våre, og bygge et kreativt og effektivt arbeidsmiljø.

En stilling som Assistant Center Manager gir deg en unik mulighet til å lære deg moderne kjøpesenterledelse. Vi tilbyr gode betingelser med mulighet til å påvirke din egen lønn.

Har du behov for mer informasjon eller spørsmål relatert til stillingen, er du velkommen til å kontakte våre rådgivere i Dfind Executive, Hallgeir Bakken, 905 51 202 eller Per Ivar Elton, 909 20 462.

Du kan lese mer om oss på: https://www.citycon.com/no

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Selskapet forvalter eiendeler for ca EUR 5 milliarder, har en børsverdi på rundt EUR 2 milliarder og tiltrekker seg ca. 170 millioner besøkende årlig.
 
I Norge eier Citycon 15 kjøpesentre, i tillegg til å forvalte ytterligere 12 kjøpesentre på vegne av andre eiere. Citycon er anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse.