Ansvarlig internrevisjon

Publisert:
01.04.2020
Sted:
Oslo
Kategori:
Rådgivning | Økonomi | Service yrker
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
Snarest
ANSVARSOMRÅDE:
Som ansvarlig for internrevisjonen vil du ha det overordnede ansvaret for å videreutvikle en moderne og risikobasert internkontrollfunksjon, med formål om å sikre at organisasjonen har sterke økonomiske og operasjonelle kontroller. Dette innebærer å etablere prosesser og rutiner for å styre og redusere organisasjonens risikoer og oppnå dens mål på en effektiv, systematisk og etisk måte, samt være en rådgiver for ledelsen.

Funksjonen vil ha ansvar for internrevisjon i Frelsesarmeen, samt et overordnet ansvar for risikovurdering av organisasjonen og dens virksomhet. Du vil også bidra til å videreutvikle en god struktur for eierskap, risikohåndtering og etterlevelse av regelverk i Frelsesarmeen.

Stillingen rapporterer funksjonelt til organisasjonens revisjonskomité og organisatorisk til daglig leder. Stillingen har bred kontaktflate internt og mot revisjonsavdelingen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter, i tillegg til nært samarbeid med Frelsesarmeens eksterne revisjonsselskap. Noe reisevirksomhet må påregnes.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:
 • Ansvar for å videreutvikle og drifte en objektiv og uavhengig internrevisjonsfunksjon for hele den norske, islandske og færøyske virksomheten
 • Forankre en moderne og risikobasert internrevisjon som bidrar til at Frelsesarmeen når sine mål. Sikre en god compliance- og risikostyringskultur i hele organisasjonen
 • Kartlegge, evaluere og overvåke operasjonell risiko i organisasjonen og gjøre tiltak for å redusere risiko og styrke organisasjonen. Sikre en god dialog med revisjonskomiteen, samt initiere og iverksette nødvendige tiltak
 • Sentral i arbeidet med å bygge en solid struktur for risikohåndtering og eierstyring
 • Være organisasjonens rådgiver innen risikostyring og intern kontroll. Skape god kunnskap og forståelse rundt området i organisasjonen og støtte ved behov
 • Utvikle og gjennomføre compliance- og risiko-opplæring
 • Utarbeide årlig risikobasert revisjonsplan der prioriteringene til internrevisjonens arbeid er i samsvar med de overordnede målene og retningslinjene
 • Yte bistand og støtte ved anbudsprosesser i organisasjonen
 • Om riktig bakgrunn, bidra inn som sparringspartner ved juridiske spørsmål i organisasjonen, særlig inn mot ovennevnte fagområder
ØNSKET BAKGRUNN:
 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, gjerne på masternivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • God kjennskap til og erfaring med virksomhetsstyring og internrevisjon, herunder gjeldende standarder, lovkrav og etiske krav
 • God kjennskap til rammeverk og standarder for internkontroll og risikostyring
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Selvgående og initiativrik, med høy gjennomføringsevne
 • God helhets- og organisasjonsforståelse. Evner å løfte blikket og se det store bildet, men også være operativ
 • Flink til å kommunisere og bygge relasjoner og skape tillit på alle nivåer i en organisasjon
 • Strukturert og systematisk
 • Hjelpsom og støttende
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Høy integritet
VI TILBYR:
 • Være med på å videreutvikle og profesjonalisere organisasjonen
 • Meget selvstendig rolle med stor påvirkningskraft
 • En sentral og synlig rolle i en stor og internasjonal organisasjon med stor samfunnsnytte
For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land arbeider vi etter mottoet “suppe, såpe og frelse” for å møte menneskers fysiske, psykiske og åndelige behov.

Frelsesarmeen er pionerer på flere viktige områder i utviklingen av velferdsstaten, og har inngående kunnskap om utfordringer og behov på samfunnets skyggesider.

Frelsesarmeen har en viktig samfunnsrolle og driver omlag 250 virksomheter i Norge, Island og Færøyene innenfor en lang rekke arbeidsområder, hvor de største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker (korps) med et utstrakt fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene. Frelsesarmeen omsatte for ca. 1,8 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1 900 årsverk.