Administrasjonsleder - Oslo

Publisert:
10.07.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi
Varighet:
Fast
Søknadsfrist:
15.08.2018
Introduksjon 
I Kirkens Bymisjon har du mulighet til å jobbe i en av Norges mest spennende ideelle organisasjon, med tilstedeværelse i en rekke norske byer. Sammen jobber vi for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

A-senteret gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer. Vi har driftsavtale om levering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med Helse Sør-Øst RHF. Avdelingen har i dag 80 ansatte fordelt på 51 årsverk og består av 4 avdelinger, hvorav to er døgnavdelinger og en poliklinikk, samt en avdeling for administrasjon, økonomi og ledelse. A-Senteret omsetter for ca. 68 millioner i året.

Administrasjonsleder er en sentral og operativ rolle i A-Senteret, der hovedoppgaven er å bistå virksomhetsleder og avdelingsledere med rådgivning knyttet til økonomi, personal og drift. Sentralt i rollen er ansvar for økonomistyring, budsjettering, rapportering, ressursstyring og administrasjon.

Administrasjonsleder vil ha personalansvar for alle de som inngår i Serviceteamet, og samtidig ha fagansvar for to administrasjonskonsulenter som sitter i de andre avdelingene.

Vi søker deg som har en kombinasjon av driv, kontroll og kreativitet. Har du evnen til å dykke ned i detaljene, men samtidig evnen til å tenke strategisk og se et overordnet perspektiv, så er dette en stilling for deg! 

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder og inngår i virksomhetens ledergruppe.


Arbeidsoppgaver
 • Være rådgiver til virksomhetsleder og avdelingsledere innenfor områdene økonomi, personal og drift.
 • Pasientadministrasjonen
 • Månedlige rapporteringer
 • Årsoppgjør i samarbeid med controller sentralt
 • Dokumentasjon av avvik og ressursbehov forbundet med driften ved A-senteret på overordnet nivå
 • Budsjettprosess og prognosearbeid 
 • Drive prosessforbedring og effektiviseringstiltak innenfor økonomi, personal og drift, samt sørge for optimal bruk av kvalitetssystem 
 • Bidra i digitaliseringsprosesser
 • Kvalitetssikre arbeidsavtaler, lønnsplassering og andre typer avtaler
 • Motivere og utvikle medarbeidere
 • Delta i ledergruppen sammen med virksomhetsleder og andre avdelingsledere

Kvalifikasjoner
 • Bachelor eller tilsvarende innen økonomi & administrasjon
 • Erfaring med økonomi, administrasjon og personalledelse, gjerne fra helsesektoren eller kommunal sektor
 • Fordel med kjennskap til anskaffelsesprosesser
 • God regnskaps- og lønnsforståelse 
 • Gode IT og systemkompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • God relasjonsbygger, evner å kommunisere tydelig og forståelig med ulike brukergrupper
 • Fleksibel, trygg og handlekraftig med evne til å ta beslutninger
 • Samlende og tydelig, du kan lede uten å overstyre
 • Evner å innta et bredt perspektiv, god forretningsmessig forståelse
 • Strukturert og samvittighetsfull
 • Robust og flink til å prioritere, kan håndtere mye på en gang
 • Positiv bidragsyter til et godt miljø

Vi tilbyr
 • Sentral rolle i en samfunnsengasjert virksomhet
 • Medlem av virksomhetens ledergruppe
 • Store påvirkningsmuligheter og mulighet til å styre egen arbeidsdag
 • Et uformelt og hyggelig miljø med god takhøyde
 • Kollektiv forsikringsordning og hybrid tjenestepensjon
 • Tilgang til treningsrom
 • Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med stiftelsens verdigrunnlag

Hvis dette høres interessant ut, så send inn din søknad via våre hjemmesider www.dfind.no. Eventuelt om du skulle ønske ytterligere informasjon om stillingen tar du kontakt med Dfind ved Senior Advisor Joachim Claeson på joachim.claeson@dfind.no eller Senior Manager Ørjan Gamst på orjan.gamst@dfind.no. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 2000 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; bla. rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt kirkelig arbeid.

A-senteret gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Avdelingen har i dag 80 ansatte fordelt på 51 årsverk og består av 4 avdelinger, hvorav to er døgnavdelinger og en poliklinikk, samt en avdeling for administrasjon/økonomi.

A-senteret er lokalisert i Maridalsveien 176A, Oslo (Bjølsen).