KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er de Norges største pensjonsselskap. De er et annerledes finansselskap, fordi de er eid av kundene sine. All verdiskapningen kommer kundene til gode. Deres viktigste jobb er å sørge for at deres eieres ansatte får den pensjonen de har krav på.

De har spennende planer og sikter på å bli den mest effektive markedsaktøren innen pensjon og pensjonsrådgivning. Endringer i markedet og nye teknologiske muligheter krever modernisering og fornyelse av IT-porteføljen, og trenger dermed flere gode spiller på laget. De ønsker seg en engasjert sikkerhetsarkitekt som kan ta ansvar for sikkerhetsløsningene i KLP’s fremtidige produkter og plattform. Trigges du av nytenkning og god ivaretakelse av sikkerhet i alle nye og moderniserte IT løsninger? Sikkerhet er viktig for Norges største pensjonsselskap og har en god forankring helt til styrenivå i KLP.

Som sikkerhetsarkitekt hos KLP får du være med på skape noe, sette retning og påvirke fremtidige løsninger. Du får jobbe i ett av de største endringsprogrammene i bransjen, hvor du kommer inn for å definere og utvikle de rette løsningene. Ønsker du å jobbe innen sikkerhet med et langsiktig perspektiv hvor fokus ikke er på neste kvartalsrapport eller aksjekurs, men å skape verdi for eierne på en økonomisk, effektiv og samfunnsansvarlig måte, er KLP et meget godt alternativ.

Har du lyst til å være med på en reise som er godt forankret hos ledelsen med et ønske om å bygge state of the art løsninger sammen med noen av de fremste konsulentmiljøene?

Les mer og søk på stillingene:

Sikkerhetsarkitekt, Nyutvikling

Sikkerhetsarkitekt, Infrastruktur

Om KLP - rekrutteringsfilm from KLP on Vimeo.