Inspirasjon Jobbsøkerens opplevelse av bedriften blir stadig viktigere når de vurderer en ledig stilling. Denne opplevelsen er tett knyttet opp mot din rekrutteringsstrategi, og derfor er det avgjørende at arbeidsgiveren fremstår på en positiv måte.

Tidligere ble ikke kandidatens opplevelser tillagt stor vekt, men nå anses de som en helhetlig og avgjørende del av arbeidsgiverens merkevarestrategi, employer branding. Derfor bør rekrutteringsstrategien fokusere på hvert trinn i reisen slik at den speiler bedriftskulturen.

Det betyr å være åpen om hvordan medarbeidere blir ansett i organisasjonen – fra start til slutt. Arbeidsgiverens merkevare berører hele kandidatens livssyklus, fra interessen blir vekket til kandidaten starter i organisasjonen, samt hva som skal til for å beholde kandidaten. Derfor er rekrutteringsstrategien så viktig.

Den største utfordringen bedrifter har hver eneste dag, er å finne dyktige medarbeidere. Å tiltrekke seg kandidater og bygge relasjoner er bare starten. Det blir stadig vanskeligere å tiltrekke seg de beste kandidatene, spesielt hvis strategien er mangelfull. Det vil igjen føre til store utfordringer for arbeidsgiverens merkevare.

Her får du noen tips til hvordan du kan bruke rekrutteringsplanen din på best mulig måte.

1. Sørg for å ha en strømlinjeformet rekrutteringsprosess

Bedrifter bruker ofte alt for mye tid på rekruttering, og derfor bør du vurdere å strømlinjeforme prosessen. Det kan du enkelt gjøre ved å eliminere de unødvendige trinnene i prosessen. En vanlig feil er for eksempel at alt for mange mennesker er involvert i prosessen.

Kandidatene sitter ikke og venter på at det skal komme et tilbud. Ofte tar de seg ikke engang tid til å vente på tilbakemeldinger. Mens du bruker alt for lang tid på å komme deg gjennom de lange prosessene, vil andre organisasjoner huke tak i den aktuelle kandidaten.

2. Ærlighet varer lengst

Uansett om kandidaten er egnet, skal du alltid være ærlig. Da risikerer du ikke å ødelegge den gode relasjonen du har brukt tid på å bygge opp. Alle kandidater kan få et godt inntrykk av virksomheten, uansett om de blir valgt til stillingen eller ikke. Det gode inntrykket blir raskt ødelagt hvis de føler at du ikke har vært ærlig om hva dere kan tilby, eller hvis du ikke har klart å forklare hvorfor de ikke var egnet til stillingen.

Når du er ærlig, vil du kunne beholde den gode relasjonen til kandidaten samtidig som du beskytter arbeidsplassens merkevare.

3. Kommunikasjon

Oppfattelsen blir til virkelighet når søknadsprosessen begynner. Når kandidaten går gjennom utvelgelse, intervju og ansettelse, er hvert trinn en ny potensiell mulighet til å imponere eller skuffe dem. Det kan høres enkelt ut å sørge for god kommunikasjon ved hvert trinn i prosessen, men rekrutteringsbyråer og organisasjoner har faktisk veldig lite fokus på dette.

Organisasjoner som setter mål for rekrutteringsprosessen, gir tips til hvordan intervjuene skal gjennomføres, sørger for å være fleksible når intervjuer skal avtales og som kommuniserer med kandidatene gjennom rekrutteringsprosessen, vil få positive resultater.

4. Vurder en langsiktig insentivplan

Mange organisasjoner begynner å bruke anbefalingsordninger som sin primære rekrutteringsstrategi. Dette fungerer ofte veldig bra i starten når hele teamet bidrar. Tanken på at en venn kan starte i bedriften er veldig spennende, og det samme er påskjønnelsen de blir tildelt for å rekruttere noen.

Men nyhetsverdien varer ikke lenge, og derfor bør det innføres nye insentiver underveis. Forsterk ordningen når det har gått en stund ved å øke bonusbeløpet eller ved å gjøre det til en sunn konkurranse. Ved å forsterke insentivet, vil du få større deltakelse og engasjement.

5. Få tilbakemeldinger på strategien din

Organisasjoner glemmer ofte å få tilbakemeldinger på rekrutteringsstrategien sin. Mange vurderer det ikke engang. Faktisk vil hele 96 % av bedriftene aldri få tilbakemeldinger fra søkerne.

Dagens ansatte og nylige kandidater kan gi unik innsikt i organisasjonen og hvilket inntrykk de fikk av rekrutteringsprosessen.

Bruk tilbakemeldingene klokt slik at du kan vurdere dagens strategi og finne ut hvilke elementer som må forbedres, hvilke som må fjernes og hvilke som fungerer. Den tiden du bruker på å forbedre rekrutteringsstrategien din, vil automatisk føre til en bedre opplevelse for kandidatene, noe som igjen vil gi arbeidsgiveren en bedre og sterkere merkevare.