Inspirasjon Norske ledere svarer at du er for gammel til å komme på jobbintervju når du er 58 år. Dette er stikk i strid med regjeringens ønske om et arbeidsliv der ingen går ut på dato, og der alle får brukt evnene sine lengst mulig.

Marit Rein skriver treffsikkert og relevant i Nordnorsk Debatt, Nordlys 05.09.18, om å være «utgått på dato». Innlegget er skrevet med bakgrunn i undersøkelse som viser at norske ledere svarer at du er for gammel til å komme på jobbintervju når du er 58 år. Dette er stikk i strid med regjeringens ønske om et arbeidsliv der ingen går ut på dato, og der alle får brukt evnene sine lengst mulig.

Hva sier forskningen om samsvar mellom alder og evne til å tilpasse seg ny arbeidsplass? Korresponderer viljen til læring, endring og utvikling negativt med alder?

La oss ta det viktigste først: Alder er en dårlig indikator på arbeidsprestasjoner, det viser både forskningen og min erfaring som mangeårig rekrutterer og karriereveileder. Forskning viser faktisk ingen sammenheng (eller korrelasjon) mellom alder og jobbprestasjon. Langt mer treffsikre metoder for å sikre oss riktig medarbeider er arbeidsprøver, strukturerte intervju og kognitive tester. I tillegg er gode personlighetstester, kandidatens evne og vilje til å lære, samt initiativ og motivasjon til å tilegne seg ny kunnskap av avgjørende betydning.

Forskningen dokumenterer at læringen reduseres med økt alder. Seniorene (55+) er sjeldnere på formell utdanning, kurs og opplæring enn yngre arbeidstakere og de har ikke like læringsintensivt arbeid. Samtidig kan dette til en viss grad være forankret i seniorenes egne ambisjoner rundt kompetanseutvikling. Betingelsene for livslang læring synes å være gode, men ansvaret for kompetanseoppbygging er overlatt til den enkelte ansatte. Det kan være interessant å spørre seg selv når du sist spurte din arbeidsgiver om kurs eller utdanning.

Et av mine første oppdrag var å rekruttere selger til attraktiv virksomhet i Tromsø. I kravspesifikasjonen antydet vi at ønsket kandidat sannsynligvis befant seg i alderen 30 – 45 år; uvitende og proppfulle av fordommer og forventninger til at nettopp denne aldersgruppen ville prestere best. Vi endte opp med å rekruttere en selger på 54. Mest utslagsgivende var personlighetstesten han gjennomførte; der han scoret høyt på «samvittighetsfull» og «ambisiøs»; personlige egenskaper vi vet samsvarer med jobbprestasjon. Motivasjon og vilje til å lære ny bransje var det ingenting å utsette på.

Føler du deg selv «utgått på dato» er det lite hensiktsmessig å søke på en stilling og tro at andre vil ha tro på deg. Liker du derimot å lære nye ting, er nysgjerrig og ønsker ny kunnskap, så ikke nøl med å søke – selv om du tror du er for gammel.

Kilder:
http://proba.no/rapport/livslang-laering-og-ansettbarhet-for-arbeidstakere-over-55-ar/

Kalke, E. og Schmidt, V. (2007), Job og personvurdering, Børsen, København