Undersøkelse

Samarbeidsevner eller forretningsforståelse? Hva skal du fokusere på i CV-en? Her kommer listen over de 20 mest attraktive egenskapene for økonomer akkurat nå.

Nettstedet utbildning.se har gjennomgått mer enn 700 aktuelle stillingsannonser for å finne ut hvilke egenskaper som er mest søkt etter ved rekruttering av økonomer i dag. Prosentsatsen angir hvor mange av annonsene som har inneholdt krav om hver av egenskapene.

 1. Erfaring 92 %
 2. Excelkunnskaper 43 %
 3. Gode engelskkunnskaper 42 %
 4. Analytisk 36 %
 5. Strukturert 27 %
 6. Selvstendig 23 %
 7. Positiv, god kommunikasjonsevner 21 %
 8. Office-kunnskap 20 %
 9. Sosial 19 %
 10. Universitetsutdannelse 18 %
 11. Upretensiøs 16 %
 12. Engasjert, fleksibel 15 %
 13. Gode samarbeidsevner 12 %
 14. Strategisk, pedagogisk 11 %
 15. Serviceinnstilt 9 %
 16. Visma og SAP-kunnskaper 7 %
 17. Forretningsforståelse 5 %
 18. IFRS-kunnskap 3 %
 19. Stabil 2 %
 20. Lean 1 %

Undersøkelsen omfattet totalt 749 annonser for stillinger som blant annet controller, finansanalytiker, økonomer.

Har du egenskapene som kreves? Sjekk våre ledige stillinger for å se etter muligheter til å ta din karriere et steg videre.