Pressemelding Norge er et av Europas beste land å starte gründervirksomhet i, men bare to av 10 nordmenn sier de vil vurdere å slutte i jobben for å starte for seg selv.

I verdens største arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – fremstilles nordmenn som noen av det internasjonale arbeidsmarkedets minst risikovillige til å starte egen virksomhet, til tross for gode rammevilkår. I den ferske rapporten fra bemannings- og rekrutteringsgiganten Randstad, som omfatter over 25.000 arbeidstagere i privat sektor, fra 33 land, svarer bare to av ti nordmenn at det vurderer å slutte i jobben for å bli sin egen arbeidsgiver.

Dette er langt under det globale snittet.. Selv i Sverige er interessen for å starte for seg selv vesentlig større enn i Norge.

Noen flere, 28 prosent av de spurte, sier de vil starte for seg selv dersom de mister sin nåværende jobb.
- Norge fremstår i undersøkelsen som et av de beste og tryggeste landene å starte gründervirksomhet i, der myndighetene legger godt til rette for entreprenørskap. Bare Sveits scorer høyere enn oss i Europa når folk blir spurt om landets de bor i er et godt sted å starte egen virksomhet, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

- Syv av 10 nordmenn synes norske myndigheter aktivt støtter gründerbedrifter, og her scorer vi over det globale gjennomsnittet. Likevel drømmer bare én av tre av oss om å bli gründer, og det er et interessant paradoks. Norge er altså et av landene med best forutsetninger for å skape noe nytt, men vi er blant de som er minst villige til å satse. Det sier antagelig mye om nordmenns søken etter trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønns- og sosiale ordninger, sier Bøe.

Ledende gründerøkonomier som India, Kina, USA og Malaysia er landene der arbeidstagerne gir sterkest uttrykk for myndighetens gode støtte til entreprenørskap. Også Norge og Danmark scorer høyt, mens Sverige ligger et lite hakk bak. Aller størst lever gründer-drømmen i India, der over halvparten av de spurte sier de ville vurdert å slutte i jobben for å starte for seg selv.

57 prosent av deltagerne i undersøkelsen på global basis, sier de ville elsket å være gründer, men at risikoen for å mislykkes er for stor. Menn er jevnt over noe mer betenkt over denne risikoen enn kvinner, mens yngre respondenter (18-34) er mer redde for feiltrinn enn ansatte mellom 55 og 67 år.

- Det er også interessant å se at viljen til å være med på å skape noe nytt blir større, jo mer arbeidserfaring de spurte har og jo eldre de blir. Dette er et spennende signal, siden Norge har et økende behov for at folk forblir stadig lengre i yrkeslivet, sier Bøe.

- Funnene i denne undersøkelsen samsvarer med tidligere studier og undersøkelser vi har gjort om gründervilje og entreprenørskap blant norske arbeidstagere. De fleste nordmenn synes det er naturlig nok det er tryggere å motta fast lønn fremfor å risikere å skape noe selv. Og mange har nok fått med seg at så mye som 75 prosent av norske bedrifter som startes opp, går konkurs i løpet av fem første årene. Men vi ser likevel en økende tendens til at stadig flere ønsker å være sin egen sjef hvis de kunne og hadde våget – også i Norge, sier Eivind Bøe.

Noen funn fra Randstad Workmonitor, 1. kvartalsrapport 2017:

• 56 prosent (globalt snitt) mener hjemlandet er et godt sted for å skape et oppstartfirma:
Fem på topp:
1. India 86%
2. USA 81%
3. Canada 79%
4. Malaysia 71%
5. Sveits 70%
..7. Norge 69%
..9. Danmark 68%
..13. Sverige 63%

Fem på bunnen:
29. Tsjekkia 35%
30. Italia 34%
31. Ungarn 29%
32. Hellas 28%
33. Japan 20%

• 50 prosent (globalt snitt) mener hjemlandets myndigheter aktivt støtter nyetableringer:
Fem på topp:
1. India 84%
2. Kina 80%
3. USA 78%
4. Malaysia 71%
..8. Danmark 61%
..9. Norge 59%
..17. Sverige 49%

Fem på bunnen:
29. Spania 32%
30. Polen 29%
31. Tsjekkia 24%
32. Japan 20%
33. Hellas 20%

• 28 prosent (globalt snitt) vurderer å slutte i jobben for å skape sin egen arbeidsplass
Fem på topp:
1. India 56%
2. Malaysia 48%
3. Mexico 44%
4. Tyrkia 42%
5. USA 41%
..16. Sverige 25%
..20. Norge 21%
..24. Danrak 20%

Fem på bunnen:
29. Belgia 17%
30. Japan 17%
31. Ungarn 16%
32. Tsjekkia 15%
33. Luxembourg 9%

• 47 prosent (globalt snitt) sier de vil starte for seg selv dersom de mister jobben.
Fem på topp:
1. Mexico 87%
2. Chile 78%
3. Argentina 71%
4. Tyrkia 69%
5. India 67%
..19. Sverige 41%

Fem på bunnen:
29. Danmark 30%
30. Luxembourg 28%
31. Norge 28%
32. Japan 24%
32. Tsjekkia 24%

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150 eller Espen Steinsrud, National Director Dfind Norge, på telefon +47 924 15 227
(Eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.
Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.