Inspirasjon CFO, controller eller noe helt annet? Når har du som god økonom definert deg som spesialist eller generalist? Eller vil du som god økonom alltid være en potet? Det er fordeler og ulemper med valg man tar. Det viktigste er nok å ha en historie rundt hvorfor. Er du i dag controller har du helt sikkert en spennende historie og fortelle meg. Du definerer deg inn i en rolle som økonom, men det tar kanskje mer tid enn man tror og det tenker jeg det er fint å være klar over.

Når jeg holder foredrag for nyutdannede eller studenter i forhold til karrieren som økonom, er det mange som lurer på når man har definert seg inn for en rolle- alternativt er det mange som lurer på hvordan man blir en god CFO. De gode svarene på dette er jeg usikker på om finnes, men at vi kan trekke frem noen momenter som vi tror kan være viktig å tenke på er jeg derimot trygg på. Faktisk vil disse to spørsmålene også henge dels sammen, i og med at man i stor grad må definere seg og sin rolle for å komme i betraktning for en rolle som CFO- men kanskje ikke alltid. 

Første gang

Den første jobben definerer deg ikke. Den første jobben er alltid (kanskje) den vanskeligste å få. Man søker bredt og er kanskje usikker på hva man vil gjøre. Det er kanskje også mange om benet for de mest ettertraktede jobbene. Som nevnt definerer ikke den første jobben deg, men den bør speile hva du tenker å bruke denne til i forhold til hva du skal gjøre etterpå. Som jeg liker å si, ser det vanskelig ut å få den mest relevante jobben, så vil neste steg ut være å få en jobb i et relevant selskap.

Starten på en retning

Jobb nummer to er starten på å definere deg, men kanskje mest av alt dersom den går i samme retning som jobben du kom fra. Eksempelvis fra revisjon til controlling. Da har du så smått startet prosessen med å definere deg som tall-økonom (hvis det er et begrep). Det vil fremdeles være mulig å bytte fagområde, men du er i ferd med å gjøre det lettere for deg selv å gå i sporene, for eksempel mot rollen som CFO.

Tredje stopp

Jobb nummer tre definerer deg, og gjør det vanskelig for deg å bytte fagområde. Den gjør det ikke vanskelig for deg i forhold til hva du vil, men den gjør det vanskelig for de som skal vurdere deg som aktuell i forhold til hvilken erfaring du har med deg, og om de kan matche lønnsforventning i forhold til tilsvarende kandidater som har mer relevant erfaring. Du vil da ofte møte konkurrerende kandidater med mer relevant erfaring og kanskje også samme lønnsforventning. Det blir da raskt et kost-nytte spørsmål for de som skal ansette deg. ‘

Momentene over reflekterer over veien mot spesialist. Men man kan også velge å bytte retning ofte, få breddekompetanse om mye – men da tilsvarende lite dybde erfaring. Som generalist er prosessen med å selge sin kompetanse ofte tyngre, og man må være tryggere på hva man kan og hva man kan bidra med. Som økonom med bredde erfaring er det flere områder man kan ha fokus på:

Generalistens rolle

Systemforståelse er ofte en nøkkel. Det å ha jobbet i mange forskjellige systemer, deltatt i implementeringer, ledet ulike prosjekter og ha jobbet med mange ulike interessenter i ulike deler av en organisasjon gir grunnlag for å forklare mange forskjellige kompetanser. Dette er ofte noe man ser etter i en generalist.

Ledererfaring eller prosjektleder erfaring vil si noe om deg som person. Evner du å kommunisere godt, og evner du å skape struktur samt å være endringsagent vil for mange være egenskaper som er viktige. Legg dette sammen med punktet over og tenkt at vi står ovenfor (moteord?) digitaliseringsdugnad i Norge.

En rød tråd i CV-en

Det som er viktig å tenke på er at alle valg du tar bør summeres opp i en historie om hvorfor du velger som du gjør. Ha en fortelling og en forklaring på hvorfor det er interessant for deg å være generalist eventuelt spesialist. Og vit hvilke fordeler eventuelt utfordringer hver av de ulike retningene byr på.

Som rådgivere i Dfind har vi relativt godt forståelse for hvordan din karrierevei kan være, og hva du bør/kan gjøre for å maksimere dine muligheter innenfor en retning, en bransje eller å nå ditt langsiktige mål. Så dersom du føler du er på feil «hylle» nå, ta kontakt, så kan vi ta en kopp kaffe å diskutere litt omkring din egen retning.