Tips Skal jeg sitere en politiker eller ordlegge meg på en slagferdig måte? Førsteinntrykket kan sette tonen for hele intervjuet, så tenk gjennom hva du sier.

Ida-Marie Tagesson, Torgny Balkefors og Parisa Tahmi er en del av Proffices store ekspertpanel og tipser om alt som har med rekruttering å gjøre. Denne gangen er temaet hva som kan bidra til å bryte isen, og hvordan du lykkes på intervjuet.

Hvordan legger jeg grunnlaget for et godt intervju?

Ida-Marie: Vis at du har forberedt deg. Får du frem at du har gjort bakgrunnsundersøkelser, enten om arbeidsgiveren eller Proffice, hvis det er sistnevnte som oppgis i annonsen, er det kjempebra. Men la det falle naturlig. Føl deg frem for å finne ut når det er greit at du snakker, og når det er bedre å la rekruttereren styre samtalen.

Torgny: Prøv å være personlig og positiv på en balansert måte. Husk at rekruttereren trenger tid og muligheten til å drive intervjuet fremover, så vær aktivt lyttende, gi relevante svar og prøv å få en følelse av fellesskap med personen som intervjuer deg. Vis at du har lest deg opp. Det skinner med en gang gjennom om du bare har lest annonsen, eller om du faktisk har tatt deg tid til å gå inn på hjemmesiden eller forhørt deg med bekjente som vet mer om selskapet.

Parisa: Er det noe som imponerer meg, er det når kandidatene kommer godt forberedt. Ta med alle dokumenter det kan være behov for, merittliste, referanser og attester. Det gir et helhetlig inntrykk og viser at du har gjort en innsats.

Er det noe jeg bør unngå?

Ida-Marie: Unngå å stille rekruttereren personlige spørsmål. Litt tørrprat kan være greit, men det holder med det. Det er en balansegang. Mange kommer inn og er superlivlige fordi de er nervøse. Prøv å føle deg frem – gir rekruttereren deg rom for å være personlig, kan det være en fin anledning til å vise andre sider enn de rent jobbmessige, men generelt er det kandidatens oppgave å svare på spørsmålene som stilles.

Torgny: Ikke kle deg for mye opp. Jeg legger ikke særlig vekt på den biten. Det er de som er veldig oppdresset når de stiller til intervju, og når jeg ikke er det i det hele tatt, skapes det en ubalanse i samtalen som kan virke forstyrrende, aller mest for kandidaten selv. Prøv i stedet å kle deg nøytralt – hva nå det egentlig er.

Parisa: Pass på at du ikke blir altfor avslappet. Selv om stemningen er god og dere kan spøke, er det viktig at du ikke går over noen grenser. Jeg intervjuet en gang en som hadde litt problemer med luft i magen. Han rapet hele tiden, men sa ingenting om det. Det ble litt komisk. Det er selvsagt ingen fare hvis det skulle skje noe sånt, men det kan være lurt å nevne det og kanskje forklare hvorfor det er slik.

Er det noe jeg kan si som gir et godt inntrykk når jeg kommer inn i rommet?

Ida-Marie: «Så trivelige lokaler dere har!» Som kandidat kan det imidlertid være smart å ikke snakke for mye før rekruttereren har begynt intervjuet. Det kan nemlig føre til at du oppleves som nervøs eller useriøs.

Torgny: Et godt innledningsspørsmål kan være: «Hvordan jobber dere med rekruttering og bemanning i Proffice?» Men i grunnen både håper og tror jeg at ikke det finnes noen «quick fix»-spørsmål kandidaten kan stille. Han eller hun kommer videre i prosessen fordi vedkommende har den rette kompetansen og motivasjonen for jobben.

Parisa: Prøv å finne noe i sammenhengen eller omgivelsene, men det viktigste er at du smiler og har en positiv fremtoning. Et eksempel kan være: «Så spennende å få anledning til å møte dere og snakke om stillingen!»

Panelet består av: Ida-Marie Tagesson, Operations Manager for Proffice Industri och logistik i Jönköping samt Borås, Torgny Balkefors, rekrutteringskonsulent i Proffice i Gävle, og Parisa Tahmi, konsulentsjef i Proffice Industri och logistik i Stockholm.