Aktuelt Parisavtalen, sirkulær økonomi, bioøkonomi og karbonfangst. Dette er uttrykk som for inntil få år siden stort sett var ukjent. I dag innser de fleste at det grønne skiftet er en endring vi ikke kan vike unna. I kjølvannet av de globale klima og miljøutfordringene er det krevende å finne de rette menneskene til de nye prosjektene. Ny teknologi og endret fokus krever ny kompetanse. Dette krever også at de som skal levere menneskene som skal jobbe i den nye økonomien må endre seg.

Dfind Enginering har over de siste årene levert spesialister til selskaper innen en rekke nye områder. Blant annet har vi med stort hell jobbet mot virksomheter som jobber i front innen fornybar energi. Her har vi levert til faste stillinger og konsulenter/spesialister. Vi har et teknologisk fokus og et globalt nedslagsfelt. I korte trekk vil det si at vi henter spesialister fra inn og utland og plasserer kandidater der behovene måtte være. Hovedvekten av plasseringene vi har utført over de siste 4-5 årene har vært innenfor Large Scale PV (store solparkprosjekter). Kundene våre utvikler, bygger, eier, drifter og vedlikeholder store solparker globalt.

Våre klienter har stort sett hovedsete i Norge. Forretningsutvikling og gjennomføring av EPC prosjektene gjennomføres delvis i Norge og i de respektive regionene globalt. Gjennom årevis med nettverking og erfaring har vi lang historie på å forflytte kandidater geografisk med suksess. En av de som har jobbet for oss over en lengre periode er João Macieira de Sousa.

- Dfind Engineering tok kontakt, og ga meg muligheten til å oppleve det eventyret det er å flytte fra Brasil til Norge, og fortsatt jobbe innenfor sektor for fornybar energi på et prosjekt for solenergi. Dfind har bistått med hele prosessen rundt det profesjonelle, men også i forhold til flytting og integrering i Norge, forteller Joao, som setter stor pris på livet i Norge, og spesielt i Oslo.

- Kulturen i Norge er helt annerledes enn i Brasil, men jeg trives godt med både å jobbe og leve i landet, sier han

Joao jobber for tiden med et 400 MW prosjekt i Egypt for Scatec Solar, og har lang erfaring med tilsvarende prosjekter i Brasil. Han er bare en av de mange som Dfind har bistått med å videreutvikle sin karriere de siste årene. Områdene vi har bistått med kompetanse til er blant annet prosjektfinansiering, forretningsutvikling og EPC inkludert vedlikehold. Innenfor EPC leverer vi prosjektdirektører, prosjektledere, prosjektingeniører, teknisk prosjektledere, innkjøp/logistikk, dokumentkontroll med flere. Det vil si at vi dekker hele den grønne livssyklusen, og tilbyr mange spennende muligheter for ambisiøse kandidater og uvurderlig støtte for våre kunder. Synes du dette høres interessant ut er du hjertelig velkommen til å ta en prat med oss i Dfind.