Inspirasjon Skal du gjøre det best mulig på jobben er motivasjon en nøkkelfaktor. Selv om du er i ferd med å bytte jobb må du ikke gå i den fellen at du går i hvilemodus. Nå er det kanskje viktigere enn noensinne å gjøre en ekstra innsats.

Når du møter en rekrutterer er det som regel fordi du er på jobbjakt. Kanskje har du kommet fram til at den stillingen du har i dag ikke er riktig i det lange løp. Kanskje du ser etter andre muligheter og vurderer hva som kan være det rette valget for videre karriereutvikling. Altså er du på jakt etter noe nytt og spennende. I dette ligger det ofte en form for demotivasjon (dog ikke alltid). Demotivasjon i forbindelse med bytte av jobb er viktig å være bevisst på. Det å evne og beholde fokus på nåværende jobb, selv i jobbytteprosessen vil kunne komme til å være en viktig faktor i forhold til ditt etterlatte inntrykk i nåværende jobb. Husk at du kan ha levert godt over lang tid, men den siste perioden er arbeidsgiver og kollegaer husker.

I min artikkel «jobbytte, hvor vanskelig er det egentlig» fokuserer jeg blant annet på dette med å beholde fokus på hva du gjør i dag. Det å ha takket ja til «feil» jobb, eller å være klar for å bytte er en ærlig sak, men det betyr ikke nødvendigvis at det beste utgangspunktet for å komme seg videre er å miste fokus eller motivasjon.

Du bestemmer selv over egen karriere

For oss som jobber med rekruttering er det alltid et viktig element hva du gjør i dag, og ikke minst hvordan du gjør det i dag. Dette vil veldig ofte være avgjørende for din neste jobb og om du er i posisjon til å kunne få denne eller ikke. Du er selv ansvarlig for din egen karriere og din faglige utvikling, og mitt absolutt beste tips vil være å alltid sørge for å etterlate gode ambassadører og referanser. Ha fokus på å gjøre en så god jobb som mulig. Det å være ærlig med omgivelsene sine på at man ønsker seg videre vil som regel alltid bli godt mottatt. Dette betyr jo også at din nåværende arbeidsgiver kan være ærlig på om det finnes interne muligheter for deg eller ikke. Dette betyr dog at man må kunne stole på sin leder (eventuelt andre man har rundt seg), for jeg håper og tror at de aller fleste ledere ønsker sine ansatte alt godt videre, selv om man er enige om at det riktige er å finne seg noe annet å gjøre.

Ikke lett å holde fokus

Å beholde fokus og motivasjon i en stilling man ikke ser seg selv i fremover kan være vanskelig. Men vitende om at du kommer til å få din neste jobb nettopp på grunn av jobben du har i dag og hvordan du utfører den tror jeg vil kunne lette litt på dette. Det er alltid lett å finne grunner til å ikke ha det bra der man er i dag, men jeg vil tørre å påstå at det også er mulig å finne gode muligheter for å finne motivasjon for å stå på i tiden man er der.

Et godt inntrykk og en positivitet rundt hvem du er og hvordan du jobber kan lett brytes ned på noen måneder dersom motivasjonen og viljen til å levere forsvinner. Det vil som regel alltid være dumt å forlate en stilling med et dårlig etterlatt inntrykk.

Er du på feil sted – så er det bare du som kan gjøre noe med det. Men husk at det alltid vil gagne deg på sikt å avslutte med stil, og hvis mulig, overprester gjerne den siste tiden slik at organisasjonen du forlater får føle litt på savnet.