Kunnskap Hvis du jobber i HR har du sannsynligvis vært en del av denne debatten: bør vi kjøre denne rekrutteringen internt eller henvende oss til et rekrutteringsselskap? Det er nok mange diskusjoner rundt fordeler og ulemper, og at det avhenger av kapasitet og type rolle. Kan et samarbeid kanskje være den beste ansettelsesstrategien?

Når du jobber med en rekrutteringsrådgiver hos en samarbeidspartner, så er det de som tar seg av tidkrevende oppgaver som identifisering og search av kandidater, gjennomgang av potensielle profiler og CV’er og ikke minst fullfører første runde med intervjuer. Dette gjør at HR-teamet kan fokusere på andre viktige interne HR-oppgaver, og kan kobles inn på et ønskelig tidspunkt når de endelige ansettelsesbeslutningene blir tatt. Da har du fremdeles påvirkning i forhold til å gjøre de rette ansettelsene, men slipper alt arbeidet med identifisering, search og seleksjon i starten av rekrutteringsprosessen.

Få fordelen av et stort nettverk

Som en del av en internt HR-avdeling, vil du sannsynligvis lete etter kandidater etterhvert som behovet for bestemte rekrutteringer dukker opp. Med mindre du jobber i en bransje hvor du ansetter mange til en og samme rolle ofte, har du sannsynligvis ikke et enormt nettverk av potensielle kandidater med de spesielle ferdighetene som trengs når en ny stilling skal besettes. Rekrutteringsrådgivere derimot, spesialiserer seg på ulike fag- og kompetanseområder og har relasjoner med tusenvis av dyktige, forhåndsidentifiserte kandidater for å kunne levere på oppdragsgiveres bestillinger. Dette nettverket en ressurs HR dermed får tilgang til.

Rekrutteringsrådgivere bistår som forhandler  

Når et tilbud skal gis vil rekrutteringsrådgiveren være en formidler mellom ditt selskap og potensielle kandidater. Dette sikrer forhandlingene i siste fase, blant annet i forhold til lønn, fordeler og andre betingelser. Da rekrutteringsrådgivere hele tiden er ute og kartlegger kandidater, har de også god innsikt i markedstilgangen på ønsket kompetanse, samt hvor lønnsnivået på kandidater ligger i forhold til ulike roller, ferdigheter og erfaringsnivåer. De har førstehåndskunnskap om trender, mangel på profiler innen et bestemt fagfelt og kan dermed være en god sparringspartner når det kommer til å skaffe de beste kandidatene.

Gjøre det å ansette til en prioritet

HR har ofte mange oppgaver som konkurrerer om tiden. Avhengig av bedriftens størrelse og hvor du jobber, kan også ansvar som lønn, oppfølging av prestasjoner, kompetanse- og utviklingsplaner, lederutvikling eller andre HR-oppgaver som fokuserer på eksisterende ansatte, kreve mye tid. Rekrutteringsrådgivere derimot, er 100% forpliktet til å ansette den rette profilen, mens du kan fokusere på dine andre presserende oppgaver, som ellers ville ha utsatt tidslinjen i rekrutteringsprosessen.

Finn talenter i bestemte bransjer

Det stilles ofte høye krav og forventninger til HR i forhold til å fylle en rekke ulike roller i hele selskapet. Rekrutteringsstrategien for IT kan dog være veldig forskjellig fra for eksempel markedsavdelingen. Å samarbeide med rekrutteringsrådgivere som spesialiserer seg på sitt felt, vil hjelpe deg med å finne kvalifiserte kandidater med de ferdighetene som trengs for å lykkes i rollen. Hos et rekrutteringsselskap behandles din forespørsel av noen med kompetanse på feltet, slik at kandidatene som til slutt ender hos deg er kvalifisert for jobben.

Våre rådgivere stiller gjerne opp til en prat for å diskutere fremtidig behov og beste strategi for å komme helt i mål med de rette kandidatene.