Inspirasjon Vil du bli en god toppleder finnes det mange muligheter. Du kan ta både utdannelse, kurs og coaching. Det som derimot er vanskeligere å finne ut av, er hvordan man skal bli en god ansatt. Det er ikke alle som ønsker å bli toppleder, men likevel ønsker å yte sitt beste og bli en så god medarbeider som mulig.

Hvordan kan man bli verdens råeste ansatte er noe jeg tenker mye på. Jeg holder ofte et foredrag om nettopp denne tematikken, ikke fordi jeg selv mener å ha knekt noen kode, men fordi jeg kanskje tror at man ved å være mer bestemt på hva man trenger i en jobb – jo nærmere vil man kunne være å være en så god ansatt som mulig.

I min tid med rekruttering, både internt i rekrutteringsbyrå, men også med rekruttering til egen organisasjon har jeg lagt merke til noen momenter som jeg tror kan være utslagsgivende for om man vil kunne klare å levere så godt som mulig. Merkelig nok er det disse elementene vi ofte ser at mangler i forhold til å for eksempel onboarde nye kolleger.

Forventningsavklaring

For meg er det absolutt viktigste momentet forventningsavklaring. Som leder er jeg opptatt av å bruke tid på akkurat dette elementet. Hva kan mine omgivelser forvente av meg, og hva forventer jeg av mine omgivelser. Vi ser veldig ofte at ansatte ofte må finne ut av dette selv, og i et hav av ulike forventninger er det lett å trå feil, og vanskelig å trå rett.

For å kunne levere godt på jobb, og i tråd med hva omgivelsene ønsker av deg er du nødt til å vite hva som forventes. Du er også nødt til å være tydelig på hva omgivelsene kan forvente av deg. Videre er det også viktig å være tydelig og ærlig på hva du trenger for å lykkes i jobben. Dersom du er en person som fungerer best med frie tøyler, så må du formidle dette. Dersom du er en person som ofte trenger tilbakemelding, ja da må du formidle det.

Sett deg inn i selskapets strategi

Overordnet kollegaenes forventninger er det også en forventning på selskapsnivå. En god ansatt har god oversikt og kjennskap til sin arbeidsgivers verdier, visjoner og strategi. Dette kan være en god rettesnor for den daglige jobben, og forhåpentligvis noe du kan identifisere deg med.

Hva er viktig?

Man blir aldri en bedre ansatt en hva omgivelsene dine vil tillate. Dette handler like mye om at forventninger alltid – eller i alle fall veldig ofte – er forskjellig fra person til person. I mitt foredrag hvordan bli verdens beste ansatte bruker jeg ofte et eksempel fra min egen situasjon. En situasjon hvor jeg til stadighet brukte mye tid og energi på ting jeg trodde var viktig for mine omgivelser. Ting jeg trodde mine ledere ville sette pris på, og som ville gjøre det mulig for meg å høste positive tilbakemeldinger. Dette viste seg feil, og når jeg etter en stund tok mot til meg å spurte min leder hvorfor dette ikke ble lagt merke til, så viste det seg at dette var langt unna hva som var viktig for omgivelsene.

Hva omgivelsene vil komme til å vektlegge som viktig er avhengig av de menneske du har rundt deg mener. Mitt tips til deg vil derfor være å ta deg tid til å undersøke. Hva som er viktig vil variere fra person til person og fra sted til sted. Dette er også mitt tips til alle ledere. Stort sett ser vi at forventningsavklaring ofte er fraværende, men i aller høyeste grad noe av det viktigste.