Inspirasjon Det å skulle velge seg en rekrutteringspartner kan vise seg å være et strategisk viktig valg. Nå er det viktig å presisere at dette ikke skal handle om at dere alle bør velge Dfind eller Randstad, men jeg skal klare å være objektiv omkring hva man bør tenke på.

For å lykkes i å nå sine målsettinger og ambisjoner er det viktig å ha de rette folkene med seg. Først og fremst trenger man de riktige kollegaene, men for de aller fleste kan det være fint å få støtte i rekrutteringsprosessen og jakten på de riktige hodene, og da er jakten etter riktig rekrutteringspartner i gang.

Profesjonell

Det å velge en rekrutteringspartner som er profesjonell er selvsagt enormt viktig. Man vet at kandidater sitter igjen med et inntrykk av kunden/bedriften som rekrutterer uavhengig av om man støttes av en rekrutteringspartner. Det vil si at employer branding elementet i en rekrutteringsprosess ikke viskes ut selv om man ikke gjør rekrutteringen selv.

Volum 

I tillegg vet man at det gjennom 2018 har vært mangel på dyktige kandidater, og det er ingen grunn til at dette ikke kommer til å være gjeldende også i 2019. Det å velge en rekrutteringspartner som har volum tror jeg er viktig. Et element å tenke på vil da være å se på antallet kandidater rekrutteringsselskapet jobber med over tid. Her har jeg selvsagt bare tall for hva vi har i Dfind Finance, og vi gjennomfører i snitt i overkant av 1000 intervjuer per år, noe som betyr at vi har relativt god oversikt over kandidatmarkedet. Dette gir også en fin innsikt i bransjer og bevegelser. Velg med andre ord et rekrutteringsbyrå som jobber proaktivt på kandidatsiden.

Kunnskap

Velg en rekrutteringspartner som forstår rollen og bransjen. Med i overkant av 1000 gjennomførte intervjuer i 2018, går vi inn i 2019 med et betydelig nettverk, og god forståelse for bransjene vi jobber med. I tillegg tror vi at man er bedre rustet til å sette seg raskt inn i behov dersom man selv har jobbet operativt. Her kan jeg igjen bare prate for Dfind Finance, hvor alle mine kolleger er utdannet økonomer, og alle har jobbet i roller som gjør de i stand til å forstår behovet hos våre kunder. Det er selvsagt også enormt viktig å investere noe tid sammen med oss som skal bistå i rekruttering, inviter oss på en kaffe, og gi oss informasjonen mellom linjene. Det er når vi blir virkelig godt kjent at vi har mulighet til å bli den virkelig gode sparringspartneren.

Fagmiljø

I Dfind Finance er vi totalt 10 rådgivere som jobber aktivt med å dekke behov hos våre kunder, både midlertidig og fast. Vi jobber alltid sammen i forhold til å kunne hjelpe kandidaten med å finne riktig stilling. Det vil si at vi har full mobilitet for kandidaten oss kolleger i mellom. Vi er teamorientert internt – noe vi tror er enormt viktig for våre kunder, men også for våre kandidater.

Et nytt år står på trappene, og inviterer gjerne meg eller en av mine kolleger inn til deg for en kopp kaffe – så kan vi bli bedre kjent og bistå dere med å finne de beste hodene i 2019.

Med dette ønsker vi i Dfind Finance dere alle en riktig god jul og et fantastisk nytt år.