Inspirasjon Minstekravene bør være minst fem års erfaring med tilsvarende arbeid og omfattende bransjekunnskap. Feil. Prøv igjen! Her kommer sju grunner til hvorfor du bør satse på en nyutdannet kandidat.

Skribenten Ben Rosen på careerealism.com har satt sammen en liste med punkter som viser hvorfor det blir feil å stille krav til erfaring. Her har du dem:

Nye perspektiver

Diskusjonene og ideene på universiteter og høyskoler er ikke de samme i dag som for ti år siden. En av de viktigste grunnene til at du bør våge å ansette en nyutdannet student, er at de har med seg nye innfallsvinkler og tankesett. Uerfarne kandidater gir også opphav til mange spørsmål om hvor og hvorfor, og gir deg i tillegg en anledning til å sette effektiviteten i din egen virksomhet under lupen og se ting med nye øyne.

Teknologisk kunnskap

Studenter som tar eksamen i dag, har vokst opp med smarttelefoner og Internett på en annen måte enn tidligere generasjoner. Det gir dem ikke bare mer grunnkunnskap om ny teknologi, men også evnen til å tilpasse seg nye systemer og ny programvare raskere.

Gratis markedsføring

Den første ordentlige ansettelsen er en stor og viktig hendelse, noe man gjerne forteller venner og bekjente om med stor entusiasme. Hvis du passer på at de får et positivt bilde av virksomheten, både som selskap og arbeidsplass, kan du gjøre regning med at enda flere får øynene opp for dere.

Fleksibilitet

Manglende erfaring kan være negativt, men det er også mulig å vende det til en fordel. De nyutdannedes entusiasme for den første jobben og fraværet av vante rutiner gjør det mye enklere for deg å forme dem til den aktuelle rollen enn eldre, mer erfarne, kandidater.

Rask verdiskaping

En vanlig misforståelse er at nyutdannede i lang tid utgjør en kostnad for selskapet snarere enn å skape verdier. En rapport fra britiske Association of Graduate Recruiters viser tvert imot at nyutdannede tilfører 1 milliard pund til markedet årlig bare i Storbritannia. Dessuten har de antakelig færre møter og andre tidkrevende oppgaver på agendaen og mer tid til å konsentrere seg om selve arbeidsoppgavene.

Listen kan leses i sin helhet her: http://www.careerealism.com/hiring-graduate-benefits/