Inspirasjon Mange kommer i løpet av sin karriere til å takke ja til feil jobb. I større eller mindre grad kan jobben være så feil at dette oppleves som krise. De aller fleste av oss har en ide og et ønske om å prestere så godt som mulig på jobb, og nettopp da er det jo viktig å jobbe et sted som muliggjør at dine styrker blir sett og tatt vare på. Men er det egentlig krise å takke ja til feil jobb? Og når du først har funnet ut at du ikke kan bli værende, hvordan skal du komme deg over i en ny stilling uten å ødelegge for din egen karriere?

I min tid i rekruttering har jeg vært i kontakt med mange mennesker som opplever å sitte i en rolle som ikke er riktig. De får ikke ut sitt fulle potensiale og de opplever en hverdag med mye oppoverbakke. Dette kan oppleves som en svært krevende situasjon, samtidig ser vi at det kan være en vanskelig situasjon å komme seg ut av. Det finnes jo ingen fasit på hva man bør gjøre for å løse opp i en slik situasjon, samtidig tror jeg personlig det er noen ting man bør tenke på. 

Husk referanser.

Husk alltid på at nåværende arbeidsgiver vil være den beste referansen du har for neste jobb. De som potensielt skal rekruttere deg vil normalt sett alltid ha et ønske om å prate med nåværende leder, alternativt nær kollega, i stillingen du sitter i. Da er det fint om denne er så bra som mulig.

Vær ærlig.

Dersom du stoler på din leder vil jeg alltid anbefale deg å være ærlig. Si det som det er – dette var ikke riktig rolle for meg. Det kan være mange årsaker til at dette ble feil, men det som er sikkert er at din nåværende leder vil også være tjent med ansatte som føler de kan prestere i rollen. Det å informere om dette vil kunne føre til at du får god støtte i forhold til å finne en ny og riktigere rolle for deg.

Forbli motivert.

Selv om du sitter i feil rolle finnes det alltid rom for å prøve å prestere best mulig. Kom tidsnok på jobb, delta i miljøet, bygg relasjoner, prøv etter evne å skape noe ut av situasjonen. Kombinert med punktet over vil dette sannsynliggjøre at referansen går fra lite konstruktiv til konstruktiv.

Bruk tid.

Finn ut hvorfor du er på feil sted. Dette vil hjelpe deg både med å finne ut hva du bør gå til, hva det er som er viktig for deg og hvorfor du er på vei vekk. Dette vil være viktig informasjon for neste arbeidsgiver. De ønsker å vite at du tar et riktig valg, og at du er den de leter etter. Her er det viktig å være ærlig med seg selv, slik at du ikke tar feil valg en gang til. To korte stillingsforhold etter hverandre ser verre ut enn ett kort.

Bygg nettverk.

Ikke glem å bygge gode ambassadører. Det å ikke være motivert i jobben kan oppleves som irriterende på dine kolleger. Det å – tross lite eller ingen motivasjon – etterstrebe å levere best mulig, og samtidig være en god kollega tror jeg er veldig viktig. Da er også sannsynligheten større for at du kan trekke ut verdi av «nettverket» du bygger deg hos «feil» arbeidsgiver. 

Det er viktig for meg å presisere at momentene over fordrer at du er trygg på din leder og også dine kolleger. Ofte har man kanskje også en HR avdeling som man kan sparre med i forhold til slike saker. Det er ikke uvanlig at man tar et feil valg – og da er det viktig, tror jeg, og være ærlig på dette – for å gjøre det lettere å komme seg videre, men samtidig bygge og beholde gode og konstruktive referanser.