Inspirasjon Hvilke egenskaper er viktigst i dag, og hva kan det være verdt å legge ekstra vekt på i CV-en? Tre eksperter forteller hva de setter mest pris på hos medarbeiderne sine, og hva de opplever at mange arbeidsgivere etterspør i dag.

Anna Lannerhjelm, administrerende direktør i Dfind Finance, Daniel Setterwall, forretningsområdesjef i Dfind IT, og Carina Andersson, Operations Manager i Proffice Industri och Logistik, har lang erfaring med å møte både kandidater og arbeidsgivere i rekrutteringssammenheng. De er dessuten ledere og vet hva de selv verdsetter hos medarbeiderne sine.

Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos medarbeiderne dine?

Anna: Enkelte personer har evnen til å bare tre frem og handle. Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg holder en knapp på de som er uredde, våger å feile, og stoler på seg selv. De som ser hva som må gjøres, som faktisk gjør det og som også forstår konsekvensene av å utføre eller ikke utføre handlingen.

Daniel: Jeg setter først og fremst pris på at de gjør det de sier de skal gjøre, og holder det de lover. Å komme med forslag til forbedringer og løsninger på problemer og evnen til å gi og ta imot tilbakemeldinger – med andre ord viljen til å utvikle seg selv og andre – er også egenskaper jeg verdsetter.

Carina: Å være løsningsorientert er viktig. I rekrutteringssammenheng, eller under et intervju, bør kandidater være opptatt av å gi tydelige og konkrete eksempler på tilfeller der de har vært løsningsorienterte. Hos oss jobber vi i et stort team og ofte under høyt press, og da er det også veldig viktig å kunne holde et høyt energinivå og ha en positiv innstilling. Det er om å gjøre å løfte teamet og ikke trekke det ned ved å være negativ.

Går det trend i hva som etterspørres? Hva er mest ettertraktet akkurat nå?

Anna: Se vi på økonomer, er det veldig trendy å være forretningsmessig, det er et ord jeg hører hele tiden. Kort sagt innebærer det at du skal kunne gjøre det som er til beste for virksomheten. En annen ting er kommunikasjon. Som økonom må du forstå tallene, men også kunne snakke om dem på en tydelig måte og forklare hva de egentlig betyr. 

Daniel: Denne trenden har muligens eksistert en stund, men i dag er det stort fokus på arbeidsgiverprofilering (employer branding) – å være en sterk, attraktiv arbeidsgiver. Dette omfatter selskapets verdier, som blir stadig viktigere og som mange tar hensyn til ved rekruttering. Selv innenfor IT legges det i dag ofte stor vekt på virksomhetsforståelse og kommunikative ferdigheter, dvs. evnen til å forstå og gjøre seg forstått i dialog med virksomheten.

Carina: I mange tilfeller er holdning og innstilling viktigere enn erfaring. Du kan ha en bred bakgrunn hvis du bare har den rette innstillingen, vilje og driv. Jeg kan tenke meg at man tidligere ofte la stor vekt på erfaring, men det har til en viss grad endret seg.

Finnes det noen egenskaper som vil bli enda viktigere fremover?

Anna: Generell IT-kunnskap vil bli stadig mer etterspurt. Flere og flere oppgaver løses i dag digitalt, og det finnes ulike systemer for alle arbeidsområder, så jeg tror det vil bli viktigere og viktigere å kunne tilpasse seg og lære seg nye verktøy raskt.

Daniel: I dag er kampen om kandidatene spesielt hard innenfor IT, men også for oss internt er det vanskelig å finne og rekruttere de absolutt beste. Uansett om det handler om selgere eller helt andre roller, er det de som kan være gode ambassadører for selskapet utad, som vil være ettertraktet.

Carina: Evnen til å tilpasse seg. Det skjer utrolig mye i dag, og forandringene skjer raskt. Og det ville være rart om det ikke går enda raskere fem år frem i tid. For å henge med må man være endringsvillig, kunne ta inn informasjon, kunnskap og lærdommer og tilpasse seg deretter.