Inspirasjon 14 juni er det nok en gang tid for Oslo Pride-festival. 10 dager med feiring av mangfold og inkludering. Vi i Dfind ønsker å vise vår støtte til festivalen og alt det Pride-bevegelsen står for ved å bytte ut logoen vår med regnbuelogoen i juni. At vi støtter Pride betyr at vi sier nei til diskriminering og vold mot lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LGBT) mennesker. Dfind har i alle år jobbet aktivt for et likeverdig arbeidsliv der mangfoldet er en styrke. Å si ja til Pride er derfor en selvfølge for en organisasjon som mener mangfold og toleranse er en forutsetning for kreative løsninger.

- Smarte, fremtidsrettet organisasjoner har allerede implementert en rekrutteringspraksis som støtter og fremmer mangfold, forteller Espen Steinsrud, administrerende direktør i Dfind Norge.

- Javisst. Mangfold kan bety nye utfordringer fra et ledelsesperspektiv. Det å forholde seg til ulike religioner, verdier, språk og legninger er ikke nødvendigvis det alle ledere har lang erfaring med. Likevel vet vi at fordelene oppveier for eventuelle utfordringer. Ved å legge til rette for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv  åpner det seg spennende muligheter både for arbeidsgivere og arbeidstakere, fortsetter Steinsrud.

Fra et arbeidslivsperspektiv ser vi i Dfind inkludering som en kritisk del av bedriftens mangfold. Skaper man et positivt, engasjerende miljø for alle ansatte, uansett kjønnsidentifikasjon eller seksuell orientering fører det til mange gode ting, som å tiltrekke og beholde høyt kvalifiserte, utdannede, dyktige arbeidstakere, tiltrekke seg en mangfoldig kundebase og økt produktivitet fra en arbeidsstyrke som er kreativ, innovativ, fleksibel og tenker utenfor boksen. Alle disse fordelene er avgjørende for organisasjoner som ønsker å vokse og trives i dagens og morgendagens marked.

Trenger vi fortsatt Pride?

Dessverre er det fortsatt slik at vi opplever hatkriminalitet og diskriminering basert på legning. Å tro at dette ikke skjer i Norge vil være å fornekte en virkelighet som altfor mange fortsatt føler på kroppen. Nettopp på grunn av dette synes vi det er så viktig å vise vår tydelige støtte til Pride-bevegelsen.

Som en del av et globalt selskap er vi også stolte av at Randstad-konsernet viser sin helt klare støtte til Pride, både i Europa og i resten av verden. For å vise vår støtte har vi valgt å bytte ut logoen vår med en regnbuefarget variant i hele juni. 

Ha en fargerik Pride-måned!