Tips Katarina Bondeson er markedsområdesjef i Antenn, kollegaen Anders Svärd er coach. Begge jobber med teamutvikling og vet hvor viktig det er å delegere på riktig måte. Her er deres tips.

Å lykkes med å delegere arbeid handler i bunn og grunn om å skape forståelse gjennom kommunikasjon, tydelighet og gode relasjoner, dvs. noe som kan oversettes til et velfungerende team.

Seks til åtte måneder for å utvikle et velfungerende team

– Når man som sjef har gode relasjoner til medarbeiderne, skapes det forståelse for og bevissthet om forventningene til begge parter, sier Anders. Da kan man forstå hvorfor man av og til får en oppgave som oppleves som for enkel eller lite stimulerende.

Men man bygger ikke relasjoner over natten. Generelt sett tar det seks til åtte måneder å utvikle et velfungerende team, ifølge Anders, men det avhenger også av forutsetningene.

– De ulike medlemmenes erfaringer er veldig viktige, sier Katarina. Selv om man finner de personene som har absolutt best kompetanse, gir ikke det automatisk et velfungerende team. Hvis flere derimot har jobbet i høytpresterende team tidligere, vil de være mer modne og kunne hjelpe dem som ikke har de samme erfaringene, og dermed bidra til å utvikle et effektivt team raskere.

Identifiser medarbeidernes drivkrefter

– Som sjef må jeg vite hva som driver medarbeiderne mine, sier Katarina. Da vil jeg kunne forstå hvordan en oppgave vil bli mottatt, om de vil synes at den er interessant, eller oppleve at de blir pådyttet en kjip oppgave.

Anders stemmer i:

– Alle har ulike drivkrefter og interesser. Det som er givende og stimulerende for én person, kan være det motsatte for en annen. Det handler om å lære sine medarbeidere å kjenne for å forstå hva du kan delegere til hvem og hvordan.

Fastsett tydelige mål og roller

For å nå teamets felles mål er det viktig at dere diskuterer hvilke roller de ulike medlemmene har, og hvem som er ansvarlig for hva.

– Det kan virke som en selvfølge å sette tydelige mål, sier Katarina. Men det handler også om at alle må være enige om hva målene innebærer, og hvordan gruppen i fellesskap skal nå dem.

– Og om å skape en forståelse for hva målet vil bety for enkeltpersonene i hverdagen, legger Anders til. Kanskje må jeg gi avkall på én ting for å fokusere mer på en annen. Det som utmerker et velfungerende team sammenlignet med et nytt team, er at det har større fokus på oppgaven enn på noe annet.

Deleger ansvar, ikke oppgaver – og gi tilbakemelding!

– Ved delegering av ansvar i stedet for oppgaver skapes en forpliktelse, sier Anders. Det er en måte å unngå at oppgaver dumpes på medarbeiderne.

Skap regelmessige rutiner og tydelige ansvarsområder ved fastsetting av mål og roller for å minimere antall oppgaver som dukker opp underveis og må dumpes på noen.

– Og glem aldri å gi tilbakemelding, sier Katarina. Det er lett å fortelle andre hvordan de ikke skal gjøre noe, men det er viktigere og mer givende å fortelle dem hva de gjør bra! Det virker forsterkende og lar medarbeideren vokse i rollen.