Inspirasjon Er du ute etter de beste medarbeiderne på markedet? Mange av dem er allerede hos deg, men hvordan sørger du for at de er fornøyde? De beste medarbeiderne kan bli i bedriften i mange år eller hele tiden se etter nye muligheter, slik at de slutter etter kun kort tid. Hvordan kan du sørge for at de beste medarbeiderne forblir hos deg? Du bør ta en grundig titt på hvordan bedriften anerkjenner og engasjerer medarbeiderne.

Spesielt dagens millennials og generasjon Z-medarbeidere blir veldig inspirert av å få anerkjennelse. Dette er noe som bedriften bør arbeide for å oppnå i hver eneste avdeling. HR-ekspert Susan Heathfield sier: «Som leder har du endeløs påvirkning på medarbeidernes motivasjon»[1] Ved å anerkjenne ekstraordinær eller konstant pålitelig innsats, skaper du et arbeidsmiljø som fostrer hardt arbeid og høyt engasjement. Men hvis lederne dine ikke er oppmuntrende hver eneste dag, vil du oppleve lavere motivasjon og vaklende lojalitet. Det kan føre til en ond spiral som kan skade både moralen og bedriftens merkevare. Programmer for påskjønnelser og anerkjennelse betaler seg selv, så finn de riktige ressursene.

Engasjementet øker når ferdighetene brukes


Har medarbeiderne arbeidsoppgaver som er tilpasset ferdighetene sine? En av de viktigste måtene å sørge for at medarbeiderne er engasjerte, er å sikre at de føler seg vellykket i rollene sine. Nyansatte forventer at arbeidsgiverne bruker ferdighetene deres på riktig måte, men det er ikke alltid slik. Som forfatter Barry Schwartz skriver i boken «Why We Work»: «(Medarbeidernes) arbeidsdag er en måleenhet for autonomi og diskresjon. Og den bruker de (...) for å oppnå mestring og ekspertise. De lærer nye ting, og de utvikler seg både som ansatte og som mennesker.» [2] Det er viktig å sikre en mestringsfølelse blant medarbeiderne, og det kan kun gjøres ved å bruke ferdighetene deres. Hvis ledere ikke tar dette på alvor, kan resultatet bli at teamet føler at de ikke strekker til, slik at de blir uengasjerte.

Bedrifter må regelmessig vurdere medarbeidernes ferdigheter og arbeidsoppgavene som de utfører. Arbeidsplassen utvikler seg i en rasende fart, i stor grad på grunn av den digitale endringen. Det fører til at du står i fare for å miste medarbeidernes oppmerksomhet. Men når de stimuleres og utfordres i sin daglige rutine, vil de yte mer og samtidig bidra til å
engasjere kollegene sine.

Kilder:

[1] Susan M. Heathfield, «Tips for the leader about employee motivation», internett,
https://www.thebalance.com/building-employee- motivation-morale- 1918764
[2] Anne Quito, «Why Work? A psychologist explains the deeper meaning of your daily grind», internett, https://qz.com/